סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

.Net C#

1 קוד לדוגמה C#: חיוב ,הפקת חשבונית , חיוב אסימון לממשק אחיד - Iframe and Redirect API 10 Featured

קוד לדוגמה C#: חיוב ,הפקת חשבונית , חיוב אסימון לממשק אחיד - Iframe and Redirect API 10 ראה קובץ מצורף. הערות : יש לשנות את שם המשתמש ומספר המסוף כפי שהתקבל ע"י…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ