סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

ASP

1 קוד לדוגמה ASP: בקשה לחיוב אסימון.

קוד לדוגמה ASP: בקשה לחיוב אסימון. ראה קובץ מצורף. הערות : לטבלת פרמטרים מלאה ראה : טבלת פרמטרים : העברת בקשה ליצירת קוד פרופיל נמוך (Redirect) ליצירת…

2 קוד לדוגמה ASP: משיכת תוצאות עסקה. (מתאים גם לקבלת אסימון).

קוד לדוגמה ASP: משיכת תוצאות עסקה. (מתאים גם לקבלת אסימון) ראה קובץ מצורף. הערות : יש לשנות את שם המשתמש ומספר המסוף כפי שהתקבל ע"י התמיכה. טבלת הפרמטרים…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ