סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

בדף אישורית זהב

1 העברת שדה ref לרב מסר (ref - reference = הפנייה)

הסבר העברה שדה ref הפנייה מדפי רב מסר לדפי אישורית זהב . מטרת הפרמטר הוא : קבלת מידע מדויק כמה משתמשים נכנסו לדף הרכישה, מהו מקור הגעתם בכדי להפיק…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ