סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

אישורית זהב

1 חתימה דיגיטלית

מסמכים חתומים דיגיטלית למה נוצרו חתימות? בכדי להגדיר מסמך התקף משפטית, המסמך נסגר לשינויים בכדי למנוע מגורמים לא מורשים לערוך בו שינוים. חתימת…

2 קבלת משתמש API לממשקים

קבלת משתמש API לממשקים על מנת לעבור עם מערכת אישורית זהב בממשקים API יש להעביר למפתח את המידע הבא : להיכנס בתפריטים אל : הגדרות -> 1. הגדרות חברה ומשתמשים…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ