סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

דף אישורית זהב ( דף נחיתה לתשלום)

1 הוספה מחיקה ועדכון של קופונים בדף אישורית זהב API

תפקיד הממשק : להוסיף לעדכן ולמחוק קופונים לדפי אישורית זהב לפי UID . Web Service https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldService.asmx פעולה: BillGoldCRUDCoupons HTTP GET https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldCRUDCoupons.aspx…

2 קוד לדוגמה HTML POST : העברת מספר מוצרים לדף אישורית זהב

קוד לדוגמה HTML POST : העברת מספר מוצרים לדף אישורית זהב ראה קובץ מצורף. הערות : יש לשנות את מספר המסוף כפי שהתקבל ע"י התמיכה. טבלת הפרמטרים המלאה ראה…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ