סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

חשבוניות

1 הגדרות חשבוניות : חשבונות שונים

הגדרות חשבוניות : חשבונות שונים. ניתן להקים חשבונות נוספים לקבועים במערכת. כאשר תופק חשבונית תהיה האפשרות לבחור את החשבון המתאים לשם דיווח בדוחות…

2 הגדרת חשבוניות

הגדרת חשבוניות: לקוחות שקיים להם מודול להפקת חשבוניות דרך CARDCOM, צריכים לבצע הגדרה ראשונית לחשבוניות בתפריטים: הגדרות -> חשבוניות -> חשבונית.…

3 הגדרת מחלקות לחשבונית

הגדרת מחלקות לחשבונית מהי מחלקה? הוספת אפשרות לשייך מסמכים לקטגוריה מסוימת. לשם הצגה בפילוח מתאים בדוחות ואצל הרואה חשבון בתור חשבון הכנסות.…

4 הפקת מסמכים - חשבוניות חדש

הפקת מסמכים מאמר זה מסביר כיצד להפיק מסמכים , כולל : 1. הפקת מסמך כגון חשבונית מס קבלה , חשבונית מס זיכוי וכו 2. איתור והוספת לקוחות. 3. הגדרות יחודיות…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ