סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

טבלאות

1 טבלת פרמטרים : יצירת מסמך (חשבונית / קבלה וכו)

טבלת פרמטרים : יצירת מסמך (חשבונית / קבלה וכו) מאמר זה מסביר את הפרמטרים שיש להעביר על מנת ליצור מסמך . הערות: יש להוסיף את הפרמטרים באותה פנייה…

2 טבלת פרמטרים : נתונים המתקבלים בדף הצלחה / כישלון (דף Redirect or IFRAME)

טבלת פרמטרים : נתונים המתקבלים בדף הצלחה / כישלון (דף Redirect) כאשר הלקוח מסיים את החיוב בדף פרופיל נמוך , הלקוח מועבר לדף הצלחה או כישלון (או כל דף…

3 טבלת פרמטרים : נתונים המתקבלים מחברות האשראי

טבלת פרמטרים : נתונים המתקבלים מחברות האשראי: בנוסף לנתונים הפנימיים של מערכת הסליקה אישורית זהב, בעת ביצוע חיוב אשראי ישנם נתונים נוספים אשר…

4 שפות לדף פרופיל נמוך redirect / Iframe - Languages

שפות לדף פרופיל נמוך : יש להעביר בפרמטר Language את שפת הדף : Languages for low profile page: The language parameter should be replaced with the language of the page: פרמטר / parameter Language תאור שפה he…

תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ