סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : קבלת פרטי לקוח

מספר מאמר: AA-00489 צפיות: 4550 נוצר: 27/02/2018 15:25 עדכון אחרון: 16/04/2019 14:20 0 דירוג/ מצביע

פעולות : קבלת פרטי לקוח

ממשק Name to Value

כתובת :

https://secure.cardcom.solutions/Interface/GetAccount.aspx


התשובה המתקבלת היא במבנה :Name=Value&Name2=Value2&Name3=Value3.


טבלת פרמטרים :

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
TerminalNumberמספר מסוף 
1000
UserName שם משתמשbarak9611
AccountIDמזהה קארדקום לקוח1234

טבלת פרמטרים התשובה המתקבלת:

פרמטרתיאורערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCodeקוד תשובה0 - תקין
אחר שגיאה
Descriptionתיאור השגיאה
 AccountID מספר חשבון 1234
 terminal_number מספר מסוף 1000
 RegisteredBusinessNumber ח.פ. עוסק מורשה / ת.ז 123453456
CompanyName שם עסק / משפחה 
FirstName שם פרטי 
 Cityעיר
 Street1רחוב 1
 Street2 רחוב 2
 ZipCode מיקוד 
 PoBox תא דואר 
 PhLine טלפון קווי 
 PhMobile טלפון נייד 
 PhFax פקס 
 Email דואר אלקטרוני 
 VatFree פטור מע"מ 
 OpenDate תאריך פתיחה 
 Commants הערות 
 AccountNumber מספר הנח"ש 
 InvoiceByMail האם לשלוח חשבונית במייל FALSE
 ContactsName איש קשר 
 SiteUniqueID מזהה נוסף 
 DocumentLangCode שפת מסמכים 
 CreditConsitionDay ימי אשראי / שוטף פלוס מספר חודשים 
 CreditConsition סוג אשראי 
 D305מספר המסמכים הפתוחים מסוג 305 (חשבונית מס )
 
 D400מספר המסמכים הפתוחים מסוג 400( קבלה לחשבונית מס) 
 D330מספר המסמכים הפתוחים מסוג 330( חשבונית מס זיכוי) 
 D410מספר המסמכים הפתוחים מסוג 410 (החזר כספים לקוחות ) 
 Obligo אובליגו 
 Balance יתרה11000.3 
 CoinID מטבע למסמכיםISO CODE OR
 "Key = 1, Value = "NIS"
"Key = 2, Value = "USD"
 HaveDocuments  
 OpeningBalance יתרת פתיחה 
 TotalHova סה"כ חובה 
 TotalZehot סה"כ זיכוי 
 DebiteBillingType אופן תשלום הוראת קבע0-הוראת קבע בנקאית(חשבון בנק)
1-כרטיס אשראי 
 HaveActiveDirectBiling הוראת קבע פעילהTRUE\FALSE 
הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ