סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

ממשק ישיר

מספר מאמר: AA-00477 צפיות: 3832 נוצר: 08/06/2017 10:31 עדכון אחרון: 25/09/2019 11:58 0 דירוג/ מצביע


ממשק ישיר

ממשק ישיר נועד למערכות סגורות ומאובטחות שרוצות לחייב לקוחות ללא הפניה לדף סליקה בתקן PCI

 בעבודה מול ממשק ישיר אין אפשרות לתקן PCI של קארדקום  - יש להשיג עצמאית תקן PCI מחברת האשראי.


הערות ל Name to Value:

  1. חובה לבצע פנייה רק ב POST.
  2. חובה לבצע urlencode לכל הערכים המועברים למערכת.
  3. יש להוסיף את הפרמטר codepage=65001  , פרמטר זה אומר את סוג הקידוד המועבר למערכת יוניקוד במקרה זה.
  4. התשובה המתקבלת היא במבנה : ResponseCode=4&Description=NoPemition&LowProfileCode=601.


ממשק POST :

כתובת Name to Value היא :   https://secure.cardcom.solutions/Interface/Direct2.aspx


לאחר ההתחברות יש לשלוח את הנתוניםבמבנה הבא :

ParameterName=Value

לשרשור מספר פרמטרים יש להוסיף את הסימן

ParameterName=Value&ParameterName=Value

התשובה שמתקבלת גם בסגנון NAME TO VALUE:

ParameterName=Value&ParameterName=Value*  כאשר מייצרים אסימון יש לשמור את האסימון וגם את תוקף האשראי


טבלת פרמטרים :

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
TerminalNumber
מספר טרמינל לחיוב
1000
UserName  שם משתמשbarak9611
UserPasswordסיסמא - רק בזיכויים
124512c12
Sumסכום15
Languages
שפה
he / en
Coinid / CoinISOName מטבעערכי מטבע לפי הטבלה הבאה
Identitynumberתעודת זהות בעל הכרטיס
123456789
CardValidityMonthתוקף חודש הכרטיס
12
CardValidityYearתוקף שנה הכרטיס
20
CardNumberמספר הכרטיס
4580000000000000
Tokenאסימון כרטיס לחיוב
 AA-BB-CC
CardChannel2ערוץ 2  Chanel - של פס מגנטי
 יש להעביר או את הפס המגנטי או את מספר הכרטיס
 Cvv3 ספרות בגב הכרטיס 123
Jparameterסוג בדיקת הכרטיס2=בדיקה או 5=אישור(מסגרת) 
Approvalnumberמספר אישור ( אופציונאלי ב J5 )00214215
NumOfPaymentsמספר תשלומים
1


UniqAsmachta
מזהה ייחודי של עסקה - רצוי
יש להעבר את המזהה היחודי של העסקה במערכת שלך , אם נקבל שוב את אותו מזהה המערכת תחזיר - עסקה כפולה. ולא תחייב את העסקה .
מחרוזת של עד 25 תווים.
UniqAsmachtaReturnOriginal
האם להחזיר את התשובה המקורית בעת עסקה כפולה במקום שגיאה עסקה כפולה ?

 false


CreateToken האם ליצור אסימון לכרטיס דך תוקף הכרטיס ? (מודל הוראת קבע)false 
TokenCompanyUserNameאופציונאלי - איזה חברה נמצא האסימון לחיוב (באסימון נודד) 
TokenCompanyPassword אופציונאלי - איזה חברה נמצא האסימון לחיוב (באסימון נודד)
 
TokenSaveTime אופציונלי -> כמה חודשים לשמור את הכרטיס ללא קשר לתוקף האסימון .3  
dealtype
סוג עסקה חיוב / זיכוי
1=חובה או 51=זכות  (בררת מחדל 1 מוזן כבר)
AvsCity
עיר מחזיק הכרטיס
AVS פעיל רק ק מסופי EMV  .( מסוף EMV – כול המסופים שנפתחו משנת 9.2017 והלאה, אחרת יש לבדוק מול התמיכה של קארדקום לביצוע הסבה.)
AvsAddress
כתובת מחזיק הכרטיס
AVS פעיל רק ק מסופי EMV  .( מסוף EMV – כול המסופים שנפתחו משנת 9.2017 והלאה, אחרת יש לבדוק מול התמיכה של קארדקום לביצוע הסבה.)
 AvsZip מיקוד מחזיק הכרטיס AVS פעיל רק ק מסופי EMV  .( מסוף EMV – כול המסופים שנפתחו משנת 9.2017 והלאה, אחרת יש לבדוק מול התמיכה של קארדקום לביצוע הסבה.)

IsAutoRecurringPayment
חיוב הוראת קבע במסוף EMV בלבד יש להעביר את הפרמטר כ true (לא חובה) - העסקה תסומן כהוראת קבע ולא כחיוב רגיל. דרוש אישור מחברות האשראי להעברת פרמטר זה - במסוף הוראת קבע.  (ב UPAY הכסף יתקבל אחרי ה 15 לחודש הבא)
דרוש אם רוצים לקבל קובץ מוחלפים מחברות האשראי.עדכון קובץ מוחלפים מחברת האשראי
true
פרטי התשובה המתקבלת 

פרמטר
תיאורערכים אפשריים לדוגמה
 ResponseCodeקוד תיאור התשובה
0 - תקין
InternalDealNumberמספר עסקה פנימי ייחודי5643
Descriptionתיאור התשובה המתקבלתעסקה בוצעה בהצלחה
ApprovalNumberמספר אישור של העסקה  
InvoiceResponse.ResponseCode
 קוד תשובה ליצירת חשבונית 
InvoiceResponse.Description תיאור תשובה 
InvoiceResponse.InvoiceNumber מספר מסמך שנוצר 
InvoiceResponse.InvoiceType סוג מסמך שנוצר 
Token האסימון שנוצר לכרטיס 
 Mutag_24 מותג הכרטיס 
Sulac_25  מספר חברה סולקת 
First_Payment_Sum_78  תשלום ראשון 
Const_Patment_86  תשלום קבוע 
IsEMV  האם עסקת EMV 
Uid  מזהה עסקה EMV מול חברות האשראי 
Rrn  מזהה עסקה EMV מול חברות האשראי 
BinId  מספר BinID של הכרטיס 
IsJ2ChackIsValid  האם בדיקה J2 תקינה. 


ממשק Web Service

 

ניתן לבצע סליקה דרך Web Service  כתובת הממשק :   https://secure.cardcom.solutions/service.asmx

יש לפנות לפונקציה :  PerfromBillVerySimple


טבלת פרמטרים :

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
 
TerminalNumber
 מספר מסוף מחייב
1000
UserName
שם משתמש
barak9611
SumToBillסכום לחיוב
15
CardValidityMonthחודש תוקף הכרטיס
12
CardValidityYearשנה תוקף הכרטיס
20
CardNumberמספר כרטיס
4580000000000000000
בנוסף מתקבלים גם תשובות של חברות האשראי - ראה טבלת פרמטרים :  http://kb.cardcom.co.il/article/AA-00241/0פרטי התשובה המתקבלת :

פרמטר
תיאורערכים אפשריים לדוגמה
 ResponseCodeקוד תיאור התשובה
0 - תקין
InternalDeal מספר עסקה פנימי ייחודי5643
Descriptionתיאור התשובה המתקבלתעסקה בוצעה בהצלחה

דוגמה:


Charging a credit card:

https://secure.cardcom.solutions/Interface/Direct2.aspx?TerminalNumber=1000&Sum=1&cardnumber=4580000000000000&cardvalidityyear=2019&cardvaliditymonth=12&identitynumber=0458000000&username=barak9611&Languages=en


Create a Token only, no charge: (Jparameter=2&CreateToken=true )

https://secure.cardcom.solutions/Interface/Direct2.aspx?TerminalNumber=1000&Sum=1&cardnumber=4580000000000000&cardvalidityyear=2019&cardvaliditymonth=12&identitynumber=0458000000&username=barak9611&Languages=en&Jparameter=2&CreateToken=true

Charging a Token (change cardnumber to Token)

https://secure.cardcom.solutions/Interface/Direct2.aspx?TerminalNumber=1000&Sum=1&Token=4cf8e168-261e-4613-8d20-000332986b24&cardvalidityyear=2019&cardvaliditymonth=12&identitynumber=0458000000&&username=barak9611&Languages=en


 

 בעבודה מול ממשק ישיר אין אפשרות לתקן PCI של קארדקום  - יש להשיג עצמאית תקן PCI מחברת האשראי . 


הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ