סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

ממשק ישיר

מספר מאמר: AA-00477 צפיות: 302 נוצר: 08/06/2017 10:31 עדכון אחרון: 24/09/2017 17:40 0 דירוג/ מצביע


ממשק ישיר

ממשק ישיר נועד למערכות סגורות ומאובטחות שרוצות לחייב לקוחות ללא הפניה לדף סליקה בתקן PCI

ללקוחות שעובדים עם ממשק ישיר אנו לא יכולים לספק להם תקן PCI  - עליהם להשיג לבד תקן זה מחברת האשראי .


ממשק POST :

כתובת Name to Value היא : https://secure.cardcom.co.il/Interface/Direct.aspx


לאחר ההתחברות יש לשלוח את הנתונים במבנה הבא :

ParameterName=Value

לשרשור מספר פרמטרים יש להוסיף את הסימן &

 

ParameterName=Value&ParameterName=Value

 

דוגמה:

https://secure.cardcom.co.il/Interface/Direct.aspx?TerminalNumber=1000&Sum=1&cardnumber=4580000000000000&cardvalidityyear=2019&cardvaliditymonth=12&identitynumber=0458000000&username=ayalon


 

התשובה שמתקבלת גם בסגנון NAME TO VALUE:

ParameterName=Value&ParameterName=Valueיש לדאוג שהערכים של הפרמטרים לא יכילו את הסימנים '&' ו '='


טבלת פרמטרים :

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
TerminalNumberמספר טרמינל לחיוב
1000
 
UserName
 שם משתמשbarak9611
UserPasswordסיסמא - רק בזיכויים
124512c12
Sumסכום15
Identitynumberתעודת זהות בעל הכרטיס
123456789
CardValidityMonthתוקף חודש הכרטיס
12
CardValidityYearתוקף שנה הכרטיס
20
CardNumberמספר הכרטיס
4580000000000000
 Cvv3 ספרות בגב הכרטיס 123
Jparameterסוג בדיקת הכרטיס2=בדיקה או 5=אישור(מסגרת) 
Approvalnumberמספר אישור ( אופציונאלי ב J5 )00214215
NumOfPaymentsמספר תשלומים
1
CardChanle2Chanel  2 של כרטיס פס מגנטי יש להעביר או את הפס המגנטי או את מספר הכרטיס


UniqAsmachta
מזהה ייחודי של עסקה - רצוי
יש להעבר את המזהה היחודי של העסקה במערכת שלך , אם נקבל שוב את אותו מזהה המערכת תחזיר עסקה כפולה. ולא תחייב את העסקה
מחרוזה 25 תווים.
 UniqAsmachtaReturnOriginal
האם להחזיר את התשובה המקורית בעת עסקה כפולה במקום שגיאה עסקה כפולה ?

 false


 CreateToken האם ליצור אסימון לכרטיס דך תוקף הכרטיס ? (מודל הוראת קבע)false 
 TokenSaveTime אופציונלי -> כמה חודשים לשמור את הכרטיס ללא קשר לתוקף האסימון .3  

פרטי התשובה המתקבלת 

פרמטר
תיאורערכים אפשריים לדוגמה
 ResponseCodeקוד תיאור התשובה
0 - תקין
InternalDealNumberמספר עסקה פנימי ייחודי5643
Descriptionתיאור התשובה המתקבלתעסקה בוצעה בהצלחה
 ApprovalNumberמספר אישור של העסקה  
 InvoiceResponse.ResponseCode קוד תשובה ליצירת חשבונית 
 InvoiceResponse.Description תיאור תשובה 
 InvoiceResponse.InvoiceNumber מספר מסמך שנוצר 
 InvoiceResponse.InvoiceType סוג מסמך שנוצר 
Token  האסימון שנוצר לכרטיס 
 Mutag_24 מותג הכרטיס 
Sulac_25  מספר חברה סולקת 
First_Payment_Sum_78  תשלום ראשון 
Const_Patment_86  תשלום קבוע 
IsEMV  האם עסקת EMV 
Uid  מזהה עסקה EMV מול חברות האשראי 
Rrn  מזהה עסקה EMV מול חברות האשראי 
BinId  מספר BinID של הכרטיס 
IsJ2ChackIsValid  האם בדיקה J2 תקינה. 


ממשק Web Service

 

ניתן לבצע סליקה דרך Web Service  כתובת הממשק :   https://secure.cardcom.co.il/service.asmx

יש לפנות לפונקציה :  PerfromBillVerySimple

טבלת פרמטרים :

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
 
TerminalNumber
 מספר מסוף מחייב
1000
UserName
שם משתמש
barak9611
SumToBillסכום לחיוב
15
CardValidityMonthחודש תוקף הכרטיס
12
CardValidityYearשנה תוקף הכרטיס
20
CardNumberמספר כרטיס
4580000000000000000
CardOwnerIdתעודת זהות בעל הכרטיס
0123456789פרטי התשובה המתקבלת :

פרמטר
תיאורערכים אפשריים לדוגמה
 ResponseCodeקוד תיאור התשובה
0 - תקין
InternalDeal מספר עסקה פנימי ייחודי5643
Descriptionתיאור התשובה המתקבלתעסקה בוצעה בהצלחה ללקוחות שעובדים עם ממשק ישיר אנו לא יכולים לספק להם תקן PCI  - עליהם להשיג לבד תקן זה מחברת האשראי . 


הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ