סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

Direct Debit API

מספר מאמר: AA-00444 צפיות: 9868 נוצר: 30/03/2016 15:55 עדכון אחרון: 12/01/2021 13:33 0 דירוג/ מצביע


יצירה והוספת הוראת קבע ב API

ממשק API להוראת קבע מאפשר אוטומיזציה והשלמה למערכת הידנית . כל מה שניתן לבצע ידני ניתן לבצע עם מערכת הוראת קבע.
יש להשתמש בממשקים רק אם יש צורך עסקי במערכת הוראת הקבע של קארדקום,

אפשרות יותר פשוטה ויותר גמישה היא שימוש באסימון ולבצע חיוב מחזורי ע"י פנייה של השרת שלכם למערכת אישורית זהב לחיוב.

מתי כדאי להשתמש בממשקים במערכת הוראת קבע ב API :

 1. גיוס הלקוחות מתבצע גם באופן ידני ע"י אנשים.
 2. מוצרים רבים : ומחיר שונה לכול מוצר.
 3. הנחות  : ניתן מבחינה עסקית לתת הנחות ללקוחות.
 4. גמישות מרבית בניהול הגביה וחייבים - כול לקוח חשוב ישי לטפל בו ידני במידה ויש חוב.
 5. מערכת פחות גמישה לשינוים -> מנוהל ומתוחזק ע"י קארדקום בע"מ רק שינויים שמתאימים לכלל המשתמשים יכנסו למערכת.

ראו מאמר שמסביר כיצד לעבוד ידני עם מערכת הוראת הקבע, כל מה שרואים בידני ניתן להעביר בממשק.
יש ללמוד את המערכת הידנית (בכללי ) לפני התחלת פיתוח הממשקים : הוראת קבע ידני :

הקמת הוראת קבע באשראי

שלבים להוספת לקוח למערכת הוראת הקבע בכרטיס אשראי ( להוראה בנקאית ראה הערות בסוף)


מתי כדאי במקום להשתמש ב אסימונים + פרופיל נמוך :

 1. גיוס הלקוחות מתבצע באופן אוטומטי.
 2. מחירון והמוצרים הם קבועים וקשיחים מראש.
 3. אין התערבות אנושית בלקוחות חייבים - לא שילם נסגר המוצר הנמכר אוטומטי.
 4. מערכת גמישה מאוד לשינוים -> מנוהל ומתוחזק על-ידי המפתח שלכם.

  משקים API קוד פתוח (פרופיל נמוך)

_______________________________________________________________________________________________________


שלב 1 :

יש לבצע עסקת פרופיל נמוך(redirect / iframe ) של יצירת אסימון בלבד או (חיוב ויצירת אסימון) בכדי שפרטי האשראי ישמרו במערכת לפי מאמר :

http://kb.cardcom.co.il/article/AA-00402/0

שלב 2:

יש לשלוח בקשה לביצוע חיוב מחזורי לעסקה שבוצעה. שם לב !

שדות החובה הם בהוספה בלבד!

בעדכון יש לשלוח רק את השדות שרוצים לעדכן.

ממשק Name to Value

https://secure.cardcom.solutions/interface/RecurringPayment.aspx

 1. התשובה המתקבלת היא במבנה :Name=Value&Name2=Value2&Name3=Value3.

ממשק Web Service

https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldService.asmx

פעולה:

https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldService.asmx?op=AddUpdateRecurringOrder

 

טבלת פרמטרים :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
 TerminalNumber  מספר הטרמינל שבו נוצר האסימון
1000

RecurringPayments.ChargeInTerminal
 מספר מסוף מחייב בהוראת קבע (ללא CVV)

כאשר לא מועבר פרמטר זה, המסוף המחייב להו"ק יקבע לפי הגדרה בתפריט המערכת: הגדרות > 6. הוראת קבע > 1. הגדרות כלליות ].

1001
 UserName שם משתמש ממשקים  barak9611
 codepage   קידוד עיברית unicode
  65001
 Operation

 NewAndUpdate  -

הוסף לקוח ואו/ הוראה לחיוב חדשה.  אם לקוח לא נמצא ייוצר לקוח חדש. למשתמש גם להוספה של הוראה חדשה ללקוח קיים על ידי העברה מזהה יחודי לקוח AccountId

Update - עדכון בלבד. אם לקוח / הוראה לחיוב לא נמצא תוחזר שגיאה.

 NewAndUpdate - הוסף חדש אם קיים עדכן.
Update - עדכן בלבד.
 LowProfileDealGuid  קוד הפרופיל נמוך של עסקת החיוב הראשונה של הלקוח החדש שחוייב בפרופיל נמוך (דרך פרמטר זה נלקח הפרטי אשראי של הלקוח)
  72183f28-75fa-404e-b5de-5a1a5287f094
 Account.AccountId מזהה יחודי של הלקוח בקארדקום
- יש להעביר בעדכון בלבד.
(ללקוחות שיש להם אנשי קשר מוקמים כבר בתוך המערכת של קארדרום ניתן להעביר רק את פרמטר זה והוא ידע להצליב בין הלקוח)
 123
Account.CompanyName שם הלקוח / שם החברה שעליה תצא החשבונית
 Test Company
Account.RegisteredBusinessNumber מספר ח.פ / עוסק מורשה / ת.ז לקוח (ממולץ להעביר)

המערכת עושה איחוד ראשוני לפי פרמטר זה.
אם לא מועבר כלל המערכת תבצע איחוד לפי EMAIL

040617649
Account.SiteUniqueId מספר לקוח יחודי במערכת שלכם.  0406176491
 Account.ForeignAccountNumber  מספר לקוח למערכת הנהלת חשבונית חיצונית 12avx11 
Account.FirstName שם פרטי
 eli
Account.City מקום / עיר
holon
 Account.Street1 כתובת שורה 1 (רחוב)
Street 1
 Account.Street2  כתובת שורה 2 (רחוב) Street 2
Account.ZipCode מיקוד 12345
 Account.PhLine טלפון נייח
040617649
  Account.PhMobile
נייד  039619611
   Account.Email
כתובת דואר אלקטרוני - Email
לשים לב - אם לא מועבר ח.פ המערכת מבצעת איחוד לקוח לפי המייל !  יש לתת מייל חד חד ערכי ללקוח .

DemoEmail@Site.co.il
  Account.VatFree
הקמת לקוח ללא מע"מ (ללקוחות חו"ל / אילת )
 true
 Account.IsDocumentLangEnglish  שפת מסמך שיופק ללקוח באנגלית (ללקוחות חו"ל)
true
  Account.Comments
הערות לחשבון הלקוח
"לקוח שילם במזומן בסוף"
Account.ContactName
שם איש קשר
avi
 Account.DontCheckForDuplicate האם לא לבצע בדיקה של כפילויות לקוח ותמיד לפתוח כרטיס לקוח חדש בעת הוספת הוראת קבע.
במידה ב "true" תמיד יתוסף לקוח חדש ולא יבוצע בדיקת כפילויות.
  true
RecurringPayments.RecurringId
מספר ההוראה לחיוב שרוצים לעדכן (במצב עידכון בלבד)
2000
RecurringPayments.InternalDecription
תאור שם להוראה לחיוב
"קורס השתלמות"
RecurringPayments.NextDateToBill
תאריך הבא לתחילת החיוב בהוראת קבע

dd/MM/yyyy

01/12/2019

RecurringPayments.TotalNumOfBills
מספר החיובים בהוראת קבע
999999 - ללא סוף (מנוי)
12 - 12 תשלומים של שנה
RecurringPayments.FinalDebitCoinId
מטבע לחיוב בהוראת קבע
1 - שקל
2 - דולר
ועוד (ראה סוגי מטבעות)
RecurringPayments.ReturnValue
ערך החזרה שנשלח (מתאים למס' הזמנה במערכת צד ג' )
1234
RecurringPayments.IsActive במצב עידכון : להפוך את ההוראת למצב לא פעיל
 false - לא יבוצע חיוב
true - יבוצע חיוב 

RecurringPayments.DocTypeToCreate

סוג המסמך להפקה.
אם לא מעבירים הסוג נקבע ע"י הגדרות המסוף בבריית מחדל.
1 - חשבונית מס קבלה
3 - קבלה מלכ"ר
101 - אישור הזמנה - מאתר
RecurringPayments.FlexItem.InvoiceDescription
תאור לחשבונית שתופק
"קורס א תשלומים בהוראת קבע "
RecurringPayments.FlexItem.Price
המחיר לחיוב כל חודש בהוראת קבע
100
 RecurringPayments.DepartmentId מספר מחלקה להוראת קבע
 http://kb.cardcom.co.il/article/AA-00487/0/
 2
RecurringPayments.FlexItem.IsPriceIncludeVat
מחיר פריט עם/בלי מע"מ
true  - הלקוח יחויב את הסכום המעובר והמע"מ יחולץ מהמסכם.( 100 יהיה 100 כולל מע"מ)
false - יתבסף מע"מ על הסכום המועבר (100 יהיה 100 + מע"מ לדוגמה 117 )
 
falseRecurringPayments.TimeIntervalId
מספר מחזור החיוב :
ברירת המחדל - חודשי 1
לפי טבלה בממשק ניהול (הגדרות 10->1)
במקרים שרוצים לבצע מרווחי חיוב שנתי/רבעוני משנים בהתאם
 1
(אופציונלי - לא חובה להעביר )

לאחר היצירה של ההוראת קבע - מומלץ להיכנס למערכת של בית העסק ולבדוק שאכן נוצר לקוח + הוראה לחיוב כמו שצריך

מצורף מדריך  : הקמת הוראת קבע באשראי


שלב 3:

קבלת דיווח ל Webhook על סטטוס ההורואות במקרה של שינויים - http://kb.cardcom.co.il/article/AA-00450/72


הוספה לחיוב כהוראת קבע בנקאית ולא כרטיס אשראי .

אין העביר את פרמטר LowProfileDealGuid ואין צורך לקבל את פרטי כרטיס האשראי מהלקוח. יש להעביר את פרטי חשבון הבנק ופרטי הלקוח ופרטי החיוב בפנייה אחת.

שם לב ! לחיוב הלקוח דרך חשבון בנק יש לקבל את אישור הלקוח ואת אישור הבנק במסמך חתום. ( הלקוח הולך אל הבנק והבנק חותם על אישור לגביה מהחשבון רק לחברה שלכם)

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
BankInfo.Bank  מספר בנק 1 ( INT )
 BankInfo.Branch מספר סניף  123 (INT )
BankInfo.AccountNumber מספר חשבון בנק 1233456 ( LONG)
 BankInfo.Description  הערות כלליות מחרוזה 50 . 

קבצים מצורפים
AddRecurringPayment.php.txt 6.5 Kb הורדת קובץ
DisableRecurringPayment.php.txt 3.3 Kb הורדת קובץ
UpdateRecurringPayment.php.txt 4.1 Kb הורדת קובץ
הערות
 • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ