סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : ספקים - פתיחה אוטומטית של חברה

מספר מאמר: AA-00437 צפיות: 8278 נוצר: 15/12/2015 12:33 עדכון אחרון: 11/04/2021 10:37 0 דירוג/ מצביע

פעולות : ספקים - פתיחה אוטומטית של חברה


פעולה זו מאפשרת לספקים לפתוח חברה חדשה במערכת קארדקום בע"מ דרך ממשקים והתחלת עבודה מיידית במידה ועובדים עם UPAY.

יש להשתמש בקוד לדוגמה לראות איזה פרמטרים חובה בכול פעולה.

 

ממשק Name to Value

כתובת Name to Value היא : https://secure.cardcom.co.il/Interface/CompanyOperations.aspx

הערות ל Name to Value:

  1. חובה לבצע פנייה רק ב POST.
  2. חובה לבצע urlencode לכל הערכים המועברים למערכת.
  3. יש להוסיף את הפרמטר codepage=65001  , פרמטר זה אומר את סוג הקידוד המועבר למערכת יוניקוד במקרה זה.
  4. התשובה המתקבלת היא במבנה : ResponseCode=4&Description=NoPemition&LowProfileCode=601.


טבלת פרמטרים להעברה:פרמטר הערות ערך דוגמה  סוג בדיקה המתבצעת
 IsValidationOnly  האם רק לבצע בידקה לנתונים ללא פתיחה בפועל - יש להתחיל עם פיתוח שפרמטר זה הוא true true  
 TerminalInfo.TerminalNumber מספר המסוף / טרמינל לעדכון מודולים
  
Oparation  CREATE   - צור חברה חדשה
SETMODULES - קבע מודלים למוסוף
CLOSE - סגור חברה
REOPEN - פתח חברה מחדש
ChangeUpayAccount - שנה מסוף UPAY
CreateUpayAccount  צור משתמש UAPY

ראה קוד לדוגמה לכול פעולה!
 CREATE 


UserName שם משתמש ספק

Password סיסמא ספק  
 Secret סוד ספק     
 RegisterAsDocumentSuppliers  קשר לקוח גם להפקת מסמכים -> במידה ואתה ספק מסמכים של קארדקום ניתן לבצע שיוך למסמכים.  true  
 SupplierCompID  קוד חברה של ספק מסמכים  AA-BB-CC  
 PaymentInfo.PayingAuthorizationType  יש לפנות לתמיכה לקבלת קוד תשלום לקוח יחודי לספק
2 -הדילר משלם עבר העסק
 
 SupportCallToNewCompany האם קארדקום צריכה ליצור קשר טלפוני עם הלקוח  - תיפתח קריאת שורות לדבר עם הלקוח לקבלת הדרכה true   
 CompanyInfo.Name  שם חברה  - שדה חובה אישורית זהב בע"מ   
 CompanyInfo.BusinessRegistrationNumber מספר ח.פ. - שדה חובה  040617  בדיקה של תקינות ת.ז. ח.פ. 
 CompanyInfo.Email אימייל החברה - שדה חובה  y@test.com  בדיקה תקינות של EMAIL 
 CompanyInfo.PhoneLine טלפון קווי  - חובה במידה  ואין טלפון נייד    9 ספרות מספרים לפחות
 CompanyInfo.PhoneMobile  טלפון נייד - חובה במידה ואין טלפון קווי    10 ספרות מספרים לפחות
 CompanyInfo.Activity  פעילות העסקה    
 CompanyInfo.Addres  כתובת     
 CompanyInfo.City  עיר    
 CompanyInfo.ContactMan  שם איש קשר    
 CompanyInfo.PhoneFax  פקס    
 CompanyInfo.ZipCode  מיקוד    
 CompanyInfo.IsVatFreeCompany  האם חברה פטורה ממע"מ -  (מלכ"ר לדוגמה)    
 CompanyInfo.IsActive  עתידי לעדכונים בלבד    
 CompanyInfo.CompanyInternalID עתידי לעדכונים בלבד     
 UserInfo.Name   שם משתמש  רוני  שדה חובה ממל 
UserInfo.IdentityNumber    ת.ז. משתמש  040  בדיקה תקינות של ת.ז.
UserInfo.LogInName  שם משתמש כניסה למערכת אישורית זהב abcd  אורך 7 עד 20 תווים בלבד
UserInfo.LogInPassword   סיסמה למעכת אישורית AD!ds23 אורך 7 ולהכיל אות אחת וסיפרה אחת
 UserInfo.Addres   כתובת משתמש  - אם לא מועבר המערכת לוקחת מפרטי החברה    
 UserInfo.City עיר משתמש - אם לא מועבר המערכת לוקחת מפרטי החברה    
 UserInfo.Email  דואל משתמש - אם לא מועבר המערכת לוקחת מפרטי החברה    
UserInfo.PhoneFax   פקס משתמש  - אם לא מועבר נלקח מפרטי החברה    
UserInfo.PhoneLine   טלפו קווי  - אם לא מועבר נלקח מפרטי החברה    
UserInfo.PhoneMobile  טלפון נייד  - אם לא מועבר נלקח מפרטי החברה    
UserInfo.ZipCode  מיקוד  - אם לא מועבר נלקח מפרטי החברה    
 TerminalInfo.Description  שם המסוף - תיאור כללי   מסוף ראשי
 TerminalInfo.TerminalType  סוג המסוף  :
1 - מסוף ש.ב.א מול חברות האשראי
4 - מסוף UPAY
   
 TerminalInfo.UpayHaveExsistingAccount  האם ללקוח יש מסוף UPAY קיים. במידה וכן המערכת תתחבר לחשבון הקים אם אין יפתח חשבון חדש   false
 TerminalInfo.UpayBankCode  מספר בנק לפקדת הכסף - חשבון UPAY חדש בלבד    מספרים בלבד
 TerminalInfo.UpayBranchCode  מספר סניף להפקדת הכסף - חשבון UPAY חדש בלבד   מספרים בלבד
 TerminalInfo.UpayAccountNumber מספר חשבון להפקדת הכסף - חשבון UPAY חדש בלבד   מספרים בלבד
 TerminalInfo.UpayLogInEmail  שם משתמש UPAY - חשבון חדש וקיים - כתובת EMAIL תקינה     כתובת EMAIL תקינה
 TerminalInfo.UpayLogInPassword סיסמה UPAY - חדשון חדש וקיים    
 TerminalInfo1.ModuleList1  רשימת  מודלים לפתיחה לדוגמה:
TerminalInfo.ModuleList1=ABC&TerminalInfo.ModuleList2=DEF
     

פרמטרים שמוחזרים :

פרמטר הערות ערך דוגמה 
 ResponseCode  קוד תשובה של פתיחה - 0 תקין 0
Description תיאור תשובה במידה ושגוי .  תקין
 ShowErrorToEndUser האם בעיה בקלט ל הנתונים שניתן להציג למשתמש את ההודעה false
CompanyInternalID מספר חברה בקאקדום מסוג GUID - יש לשמור מידע זה  e7574378-d3ef-444b-b525-96e8099a75ab
 TerminalNumber מספר מסוף חדש במערכת אישורית זהב  1000
 APIUserName שם משתמש למערכת אישורית זהב ADS234324ASDFAS
APISecret סיסמה למערכת אישורית זהב SDFDSf345345FGHhקבצים מצורפים
CompanyOperations.php.txt 3.9 Kb הורדת קובץ
CompanyOperationsChangeUpayAccount.php.txt 2.7 Kb הורדת קובץ
CompanyOperationsCloseOrReopen.php.txt 2.1 Kb הורדת קובץ
CompanyOperationsSetModules.php.txt 1.9 Kb הורדת קובץ
הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ