סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

טבלת פרמטרים : מבנה מסמכים במשיכה

מספר מאמר: AA-00415 צפיות: 7312 נוצר: 25/03/2015 09:10 עדכון אחרון: 16/01/2019 11:22 0 דירוג/ מצביע

טבלת פרמטרים : מבנה מסמכים במשיכה

 

הפרמטרים הם אופציונליים ומופיעים רק אם יש נתון.

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCode קוד תשובה לבקשה 0 - תקין
 Description  תיאור קוד תשובה  
CashNIS סה"כ מזומן שקל 100.50
 TotalExtReadInvoiceLines  מספר השורות במסמך  
 TotalExtShvaParams מספר השורת של חיוב אשראי במסמך   
 TotalCheque מספר הצקים במסמך   
 TotalCustomPay מספר אמצעי תשלום אחר במסמך   

כותרת מסמך

 
פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ExtReadInvoiceHead.CustName מסמך לכבוד 0 - תקין
 ExtReadInvoiceHead.CustAddresLine1  כתובת שורה 1  
 ExtReadInvoiceHead.CustAddresLine2  כתובת שורה 2  
 ExtReadInvoiceHead.CustCity  מקום  
 ExtReadInvoiceHead.CustLinePH  טלפון קווי  
 ExtReadInvoiceHead.CustMobilePH  טלפון נייד  
 ExtReadInvoiceHead.CompID  ת.ז. ח.פ חברה  
 ExtReadInvoiceHead.Languge  שפת המסמך he -  עברית
en - אנגלית. 
 ExtReadInvoiceHead.Comments  הערות לקוח  
 ExtReadInvoiceHead.CoinID  מטבע מסמך 1 - שקל
2 - דולר
אחרת לפי רשימת מטבעות ISO 
 ExtReadInvoiceHead.Email  אימייל לקוח  
 ExtReadInvoiceHead.SendByEmail  מסמך נשלך ללקוח ב אימייל ?  
ExtReadInvoiceHead.CustomerNumber
ExtReadInvoiceHead.AccountId
 מספר לקוח  
 ExtReadInvoiceHead.Discount  סכום הנחה  
 ExtReadInvoiceHead.InternalComments  הערות פנימיות מערכת  
 ExtReadInvoiceHead.InvoiceDate  תאריך מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.InvoiceType  סוג מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.InvoiceNumber  מספר מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.TerminalNumber  מספר מסוף מפיק  
 ExtReadInvoiceHead.TotalIncludeVAT  סה"כ כולל מע"מ לפי מטבע מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.TotalNoVat  סה"כ חייב במע"מ לפי מטבע מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.TotalVatFree  סה"כ לא חייב במע"מ לפי מטבע מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.VAT  אחוז המע"מ במסמך  
 ExtReadInvoiceHead.VATOnly סכום המע"מ הנגבה לפי מטבע מסמך  
 ExtReadInvoiceHead.TotalIncludeVATNIS סה"כ כולל מע"מ בשקל  
 ExtReadInvoiceHead.TotalNoVatNIS סה"כ חייב במע"מ בשקל  
 ExtReadInvoiceHead.TotalVatFreeNIS  סה"כ לא חייב במע"מ בשקל  
ExtReadInvoiceHead.VATOnlyNIS  סכום המע"מ הנגבה  בשקל  
 ExtReadInvoiceHead.ISORate  שער מטבע מסמך לשקל.  
 ExtReadInvoiceHead.ZReport  מספר דוח Z של מסמך זה  
 ExtReadInvoiceHead.IsOpen  האם מסמך במצב פתוח.  
 

שורות מסמך :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ExtReadInvoiceLines.CostNoVat עלות שורה ללא מע"מ 500.50
 ExtReadInvoiceLines.Description  תיאור פריט  פריט לדוגמה
ExtReadInvoiceLines.Discount סכום הנחה 123.12
 ExtReadInvoiceLines.InvoiceType  סוג מסמך  
 ExtReadInvoiceLines.InvoiceLineNum  מספר שורה מסמך  
 ExtReadInvoiceLines.InvoiceNumber  מספר מסמך  
 ExtReadInvoiceLines.IsVatFree  האם שורה פטורה ממע"מ.  
 ExtReadInvoiceLines.ProductID  קוד פריט - מחרוזת  
ExtReadInvoiceLines.Quantity   כמות  
ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostIncludeVAT   סה"כ שורה כולל מע"מ  
ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostNoVat   סה"כ שורה ללא מע"מ  
ExtReadInvoiceLines.TotalLineCostVATOnly   מע"מ  נגבה בלבד  
     


אמצעי תשלום :

 


 כרטיס אשראי:

 
 

מזומן :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
CashNIS סה"כ מזומן בשקל
       
 

המחאות :

 

אחר:

 
 
הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ