סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

 Featured
ממשק אחד שעושה הכול! חיוב , אסימון , חשבוניות ועוד... ( דף פרופיל נמוך, דף נחיתה, API 10 Redirect or IFRAME)

מספר מאמר: AA-00402 צפיות: 15506 נוצר: 25/12/2014 11:03 עדכון אחרון: 23/11/2017 16:31 100 דירוג/ 1 מצביע

ממשק אחד שעושה הכול! חיוב , אסימון , חשבוניות ועוד... ( דף פרופיל נמוך, דף נחיתה, API 10 Redirect or IFRAME)

 

אין להתחיל פיתוח ממשקים מבלי לדבר עם תמיכה למפתחים לביצוע איפיון לפיתוח בטלפון :  03-9436100  -> 1. תמיכה ושירות -> 1. תמיכה אישורית זהב , או לפתוח קריאה באתר ונחזור אליכם.


ממשק זה מתאים בעיקר:

 1. אתר סחר אלקטרוני עם עגלת קניות . ניתן להשתמש בתוספים מוכנים לאתרים.
 2. תוכנה עם מוצרים דינמים ללא תקן PCI.
 3. במידה אין עגלת קניות באתר יש להשתמש בדף אישורית זהב.

ממשק זה מאפשר לבצע :

 1. חיוב בלבד - חיוב רגיל של כרטיס האשראי.
 2. חיוב ויצירת אסימון - חיוב ויצירת אסימון לחיוב הלקוח שוב בעתיד, מתאים לאתרים עם מנויים.
 3. יצירת אסימון בלבד - יצירת אסימון בלבד ללא חיוב הכרטיס.
 4. עסקה מושהית - עסקה בהמתנה , יהיה ניתן להיכנס למערכת הניהול של אישורית זהב לבצע חיוב/ שינוי בפרטי העסקה במועד מאוחר יותר לפני החיוב.

 שלבים לביצוע סליקה:

 1. יש לפנות לשרת אישורית זהב להעביר את הסכום שהמערכת שלכם רוצה לחייבם. ( מוסבר במאמר זה)
 2. להפנות את הרוכש אל דף הרכישה  ( מוסבר במאמר זה )
 3. לאחר סיום הרכישה של מחזיק הכרטיס במערכת קארדקום. קבלת פנייה ממערכת אישורית זהב אל דף במערכת שלכם עם תוצאות העסקה בהתאם לפרמטר IndicatorUrl  מאמר : פעולות : קבלה ומשיכה של תשובה משרת הסליקה אישורית זהב
 4. קבלת הלקוח לדף הצלחה / כישלון במערכת שלכם.

קוד לדוגמה בסוף המאמר.


ממשק Name to Value

כתובת Name to Value היא : https://secure.cardcom.co.il/Interface/LowProfile.aspx

הערות ל Name to Value:

 1. חובה לבצע פנייה רק ב POST.
 2. חובה לבצע urlencode לכל הערכים המועברים למערכת.
 3. יש להוסיף את הפרמטר codepage=65001  , פרמטר זה אומר את סוג הקידוד המועבר למערכת יוניקוד במקרה זה.
 4. התשובה המתקבלת היא במבנה : ResponseCode=4&Description=NoPemition&LowProfileCode=601.

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.


ממשק  API 10  Web Service

כתובת ה Web Service היא  : https://secure.cardcom.co.il/Interface/BillGoldService.asmx

יש להשתמש בפונקציה - CreateLowProfileDeal

 העברת מחזיק הכרטיס לדף תשלום  :

https://secure.cardcom.co.il/external/LowProfileClearing3.aspx?terminalnumber=1000&lowprofilecode=aa-bb-cc

 

הערות כלליות:

 1. את קוד התשובה של הבקשה ,פרמטר LowProfileCode,  המתקבל יש לשמור בצירוף להזמנה. קוד הפרופיל הנמוך הוא מסוג GUID באורך קבוע של 36.
 2. קוד תשובה שונה מ-0 אומר שגיאת מפתח תוכנה, יש לבצע התראה למנהל המערכת עם תיאור השגיאה.
 3. תוקף קוד פרופיל הנמוך הוא 15 דקות מעת יצירתו , ניתן לשנות את התוקף דרך הגדרות פרופיל נמוך.
 4. במידה ורוצים להפיק חשבונית מס / קבלה (מלכ"ר) לאחר החיוב יש להעביר גם פרמטרים לחשבונית  : טבלת פרמטרים : יצירת חשבונית מס / קבלה מלכ"ר.
 5. ניתן להעביר גם מידע נוסף שישמר במערכת אישורית זהב : טבלת פרמטרים : שדות בהתאמה אישית API 10

טבלת פרמטרים:

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
 Operation   הפעולה שמערכת אישורית זהב צריכה לבצע.
שם לב  לפעולות יצירת אסימון ועסקה מושהית יש פרמטרים אופציונליים נוספים.
1. חיוב בלבד.
2. חיוב ויצירת אסימון.
3. יצירת אסימון בלבד.
4. עסקה מושהית.
TerminalNumber       המסוף שמבצע את הפעולה 1000
UserName שם המשתמש לממשקים. MyTestUser 
SumToBill הסכום לחיוב  100.56
CoinID מטבע לחיוב 1 : שקל
2 : דולר
אחרת מטבע קוד מטבע ISO לפי מאמר:
רשימת קודי מטבעות לחיוב
Language שפה להצגת דף הסליקה he - עברית
en - אנגלית
ru - רוסית
ar - ערבית
שפות נוספות
ProductName שם המוצר שיוצג למשתמש , אורך מקסימלי של 50. במידה ומיצרים חשבונית אין צורך להעביר , פרטי החשבונית יוצגו במקום שדה זה הזמנה מספר C101G
 APILevel  גרסה של API . גרסה אחרונה : 10  10
MaxNumOfPayments מספר התשלומים המקסימלי שהמשתמש יכול לבחור 32
MinNumOfPayments מספר התשלומים המינימלי שהמשתמש יכול לבחור 3
HideCreditCardUserId האם להסתיר את הקליטה של ת.ז. הלקוח - משתמש כאשר מחייבים לקוחות חו"ל false
SuccessRedirectUrl הדף אילו יופנה המשתמש בסיום עסקה שהסתימה בהצלחה. 
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *  (חובה כתובת חיצונית , לא localhost )
http://www.site.com/Success.html
ErrorRedirectUrl הדף אילו יופנה המשתמש בסיום עסקה שהסתימה בכישלון.
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *  (חובה כתובת חיצונית , לא localhost )
http://www.site.com/Error.html
IndicatorUrl דף ניסתר(דף דיווח קבלת פרטי עסקה ) לקבלת פרטי העסקה. המערכת קורא לדף זה לפני שהלקוח מועבר לדף הצלחה / כישלון.
לאחר קבלת פרטי העסקה יש לפנות את שרת אישורית זהב לבדיקת הנתונים , ראה מאמר : טבלת פרמטרים : קבלת תשובה משרת הסליקה אישורית זהב  .
חובה לשימוש!   (חובה כתובת חיצונית , לא localhost )
http://www.stie.com/hide.aspx
CancelUrl במידה ומוצג לחצן "חזור" לאין יחזור הלקוח.
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Cart.aspx
CancelType סוג פעולה של לחצן חזור  0 - לא להציג לחצן חזור
1 - מדמה לחצן חזור בדפדפן
2 - חוזר אל דף חזור שהועבר  
SumInStars סכום לחיוב כרטיס בכוכבים 0
HideCVV האם להסתיר את שדה CVV , משתמש למסופים הוראת קבע שבהם אין חובה של CVV. false
CreditType שם לב!

 1. חברות האשראי מגבילות את מספר התשלומים למינימום 3. במקרה זה אנו מסדרים את מספר התשלומים למינימום 3 באופן אוטומטי.
 2. חברות האשראי מגבילות את הסכום המינימלי לחיוב עסקאות קרדיט. יש לדאוג להעביר סכום מתאים. במקרה זה הלקוח יועבר לדף כישלון.
 3. ישנם כרטיסי אשראי שלא יכולים לשלם בקרדיט. במקרה זה הלקוח יועבר לדף כישלון.
1 - חיוב רגיל
6 - קרדיט בתשלומים.

במידה ולא מעברים את הפרמטר אז מבוצע חיוב רגיל או תשלומים רגילים.
ReturnValue
(מומלץ לשימוש)
ערך להעביר למערכת הסליקה אשר יוחזר בדף הצלחה / INDICATOR.
עד 50 תווים. ( נהוג להעביר מספר הזמנה ממערכת הזמנות באתר )
1234 
DefaultNumOfPayments   מספר התשלומים שיהיה בחורים מראש ללקוח. לדוגמה: 
אם ניתן לשלם ב 12 תשלומים ניתן להעביר את הערך 10 ואז מספר התשלומים שיהיו בחור הוא 10.
מספרים בלבד. 1-32
 10
CardOwnerName שם בעל הכרטיס
אלי כהן
HideCardOwnerName האם לא להציג את השדה שם בעל הכרטיס.
מחרוזת 
 מחרוזת:  true  להסתיר 
אחרת מציג.
 SapakMutav  מספר לקוח בעבודה ברב מוטב  1234
 RefundDeal האם לבצע זיכוי לפרטי האשראי - פעיל בחיוב בלבד.  ture 
 ShowCardOwnerPhone האם להציג שדה טלפון בעל הכרטיס בפרטי האשראי  true 
CardOwnerPhone טלפון בעל הכרטיס
050-55445841
ReqCardOwnerPhone  האם שדה טלפון בעל הכרטיס חובה  false 
CardOwnerEmail אימייל הלקוח (נכנס לפרטי עסקה , לא ניכנס לחשבונית ! )
eli1980@gmail.com
ShowCardOwnerEmail  האם להציג EMAIL בעל הכרטיס  true 


ReqCardOwnerEmail  האם Email בעל הכרטיס שדה חובה  true 
ShowInvoiceHead  האם להציג ולאפשר ערכיה של פרטי החשבונית ללקוח. פעיל במידה ומפיקים חשבונית. פרטים להזנה לחשבונית .
 true
AutoRedirect  במידה ומבצעים פנייה בFORM POST יש להעביר פרמטר זה true .
המערכת תבצע הפנייה של הלקוח לדף הסליקה באופן אוטומטי.
true 
 InvoiceHeadOperation אפשריות נוספות במידה ומעבירים פרטי חשבונית.
0 - לא ליצור חשבוניות ולא להציג.
1 - צור חשבונית לפי פרטי החשבונית שהועברו. - ברירת מחדל אם מעבירים פרטי חשבונית.
2 - הצג פרטי חשבונית אבל לא לבצע יצירה של חשבונית!

במידה ולא רוצים ליצור חשבונית אלה רק להציג את פרטי הרכישה יש העביר את הפרמטר הזה עם ערך 2.

שדה מחרוזת.
 IsVirtualTerminalMode  האם זה סליקה של בית העסקת ?
המערכת תתנהג כמו מסוף ווירטואלי לבית העסק ותציג שדות נוספים. 
"true" 
DocTypeToCreate  לא חובה , ממולץ לה להעביר המערכת יודעת לבד איזה מסמך להפיק. במידה וישנו צורך למסמך אחר ניתן להעביר את מספר המסמך  1- חשבונית מס קבלה
3 - קבלה מלכ"ר
101 - אישור הזמנה מאתר
400 - קבלה רגילה (לחשבונית) 
CSSUrl 
כתובת URL של קוד CSS שהמערכת תוסף לדף התשלום.

מומלץ שהכתובת תתחיל ב HTTPS. 

יש לבקש את אישור התמיכה להעביר פרמטר זה !

 https://www.site.co.il/mycss.css


פרמטרים נוספים אופציונליים לפעולות של 2 - "יצירת אסימון בלבד" ו 3 -"חיוב ויצירת אסימון"

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
 CreateTokenDeleteDate עד מתי לשמור את האסימון.
על פי תקן PCI DSS אין כרטיס אשראי יותר ממה שצריך.
במידה ולא מעבירים האסימון נשמר עד תוקף הכרטיס.
01/01/2025
 CreateTokenJValidateType  סוג הבדיקה שתבוצע על הכרטיס בעת יצירת אסימון בלבד
J2- בדיקה רק של סיפרת ביקורת של הכרטיס. - לא ניתן לחייב כרטיס במידה והמסוף חייב ב CVV !
J5- בדיקה ושריון של הסכום המועבר בחברות האשראי בין שלושה ימים לשבוע וקבלת 
קוד אישור חד פעמי. את קוד האישור יש להעביר בעת חיוב האסימון. שימוש בJ5 מותנה באישור חברות האשראי.
פרמטר האישור המתקבל בחזרה משרת החיוב הוא: TokenApprovalNumber

לקוחות שסולקים עם UPAY אין להעביר פרמטר בחיוב זה. במידה ומועבר הכסף יתקבל ב 15 לחודש הבא.
2 - בדיקה J2
5 - בדיקה J5

פרמטרים נוספים אופציונליים לפעולה 4 - "עסקה מושהית".

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
 SuspendedDealJValidateType סוג הבדיקה שתבוצע על הכרטיס 
J2- בדיקה רק של סיפרת ביקורת של הכרטיס.
J5- בדיקה ושריון של הסכום המועבר בחברות האשראי וקבלת קוד אישור
שימוש בJ5 מותנה באישור חברות האשראי.
2 - בדיקה J2
5 - בדיקה J5
 SuspendedDealGroup  קוד קבוצה  - משמש להצגת הלקוחות בדוח לפי חתכים בדוחות במערכת אישורית זהב.  0

 

טבלת פרמטרים התשובה המתקבלת :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCode קוד תשובה המקבל לבקשה של המפתח. 0 - תקין ,אחרת שגוי - שגיאת פיתוח.
 Description תיאור התשובה , במידה ומתקבל שונה מ-0 יש לבצע רישום והתראה למנהל המערכת תקין 
 LowProfileCode קוד פרופיל נמוך - קוד המזהה הייחודי של העסקה   יש לשמור קוד זה על ההזמנה בבסיס הנתונים
 url  כתובת ב URL של הדף שנוצר שיש להעביר את מחזיק הכרטיס לביצוע סליקה. https://secure.cardcom.co.il/SomePage.aspx 
 PayPalUrl כתובת URL להעברת הלקוח ישירות ל PAYPAL - מתאים להוספת לחצן באתר "רכישה PAYPAL" ישירות מבלי לעבור דרך דף הסליקה של קארדקום - שם לב יש לבצע הגדרות של PAYPAL במסוף. 
מתאים בעיקר לעבודה עם IFRAME
 

 לאחר קבלת קוד פרופיל נמוך  פרמטר LowProfileCode ושמירתו בבסיס הנתונים יש להעביר את הלקוח אל דף הסליקה לפי פרמטר url.

 

 

מאמרים נוספים :

1. על מנת לקבל את האסימון לכרטיס יש לעבוד לפי מאמר : פעולות : קבלה (או משיכה) של תשובה משרת הסליקה אישורית זהב.

2. לביצוע חיוב או זיכוי של אסימוןפעולות : חיוב / זיכוי אסימון

3.מסוף טסטים לבדיקות :  מסוף טסטים בדיקות


* ניתן להיכנס למסוף ולבדוק : דוחות 7 דוח פעילות פרופיל נמוך ממשק אתרים - ולראות מידע למפתח

 תרשים התהליך בעבודה עם אסימונים:
 

יש לקרוא גם מאמרים נילווים למטה :


קבצים מצורפים
Uni_Interface_Iframe_And_Invoice.php.txt 3.8 Kb הורדת קובץ
הערות
 • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ