סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : משיכת פרטי חשבונית

מספר מאמר: AA-00327 צפיות: 8547 נוצר: 22/11/2012 16:33 עדכון אחרון: 20/02/2018 11:42 0 דירוג/ מצביע

פעולות : משיכת פרטי חשבונית.

בממשק זה ניתן לקבל את פרטי החשבונית כפי ששמורים במערכת אישורית זהב. בממשק Web Service  ניתן גם לקבל את מספר רב של חשבוניות לפי לפי תאריך החשבונית.


מערכת הסליקה תומכת בשתי סוגי ממשקים , Name To Value ו Web Service. טבלת הפרמטרים זהה לשתי סוגי הממשקים.

Web Service

כתובת ה Web Service היא :https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldService.asmx
הפונקציה שיש להשתמש לקבלת חשבוניות אחת בלבד: InvoiceGetInfo

הפונקציה שיש להשתמש לקבלת חשבוניות טווח תאריכים: InvoiceGetInfoByDates

 

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה לחשבונית אחד בלבד.


Name To Value

כתובת Name To Value היא :https://secure.cardcom.solutions/Interface/InvoiceGetInfo.aspx

 

הערות ל Name To Value:

  1. התשובה המתקבלת היא במבנה :Name=Value&Name2=Value2&Name3=Value3.
  2. הפרמטרים המתקבלים למערכת הסליקה הם לא Case Sensitive לדוגמה : הפרמטר terminalnumber זהה לפרמטר TerminalNumber.
  3.  

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.

טבלה להעברת בקשה:

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
UserNameשם משתמש APIAPIUser
UserPasswordסיסמה APIabcdeefg
invoiceNumberמספר חשבונית / קבלה1234
invoiceTypeסוג מסמך1 - חשבונית מס קבלה.
2 - חשבונית מס זיכוי.
3 - קבלה מלכ"ר.
4 - קבלה זיכוי.


התשובה המתקבלת:

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCodeקוד תשובה 0 - תקין
אחר שגיאה
Descriptionתיאור השגיאה
 InvoiceDefHeהגדרות מבנה החשבונית בעברית במערכת אישורית זהב ראה מאמר טבלת פרמטרים : הגדרות מבנה חשבונית במשיכה
InvoiceDefEn הגדרות מבנה החשבונית באנגלית במערכת אישורית זהב ראה מאמר טבלת פרמטרים : הגדרות מבנה חשבונית במשיכה
 InvoicesList רשימה של החשבניות המתקבלותראה מאמר : טבלת פרמטרים : מבנה מסמכים במשיכה

דוגמה לקישור Name To Value:

URL:

https://secure.cardcom.co.il/Interface/InvoiceGetInfo.aspx

Post Data:

username=InterfaceUser&userpassword=password&invoiceNumber=260&invoiceType=1


הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ