סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : משיכת חשבונית במבנה HTML.

מספר מאמר: AA-00269 צפיות: 5822 נוצר: 28/05/2012 17:19 עדכון אחרון: 26/08/2019 09:58 0 דירוג/ מצביע

פעולות : משיכת חשבונית במבנה HTML.

בממשק זה ניתן לקבל את החשבונית במבנה HTML - מתאים לאתרים המעוניינים למשוך את החשבונית ולהציג אותה ללקוח באתר שלהם.


מערכת הסליקה תומכת בשתי סוגי ממשקים , Name To Value ו Web Service. טבלת הפרמטרים זהה לשתי סוגי הממשקים.

Web Service

כתובת ה Web Service היא :https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldService.asmx
הפונקציה שיש להשתמש לשם העברת לפרטי העסקה לחיוב בלבד היא :InvoiceSendInvoice.

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.


Name To Value

כתובת Name To Value היא : https://secure.cardcom.solutions/Interface/InvoiceGetHtml.aspx

הערות ל Name To Value:

  1. התשובה המתקבלת היא החשבונית עצמה ב HTML ללא קוד תשובה! במידה וישנה שגיאה מוחזרת תשובה ResponseCode=1&Description=OK. על מנת לדעת אם הבקשה הצליחה / נכשלה יש לבדוק את אורך התשובה שהתקבלה , קצר מ 200 סימן שישנה בעיה.
  2. הפרמטרים המתקבלים למערכת הסליקה Case Sensitive לדוגמה : הפרמטר terminalnumber זהה לפרמטר TerminalNumber.

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.

טבלה להעברת בקשה:

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
UserName שם משתמש APIAPIUser
UserPasswordסיסמה APIabcdeefg
InvoiceNumberמספר חשבונית / קבלה1234
InvoiceTypeסוג מסמך1
GetAsOriginal האם לקבל את החשבונית כמקור true  - תתקבל כמסמך מקור , אחרת לפי הרשום במערכת אישורית זהב 

סוגי מסמכים :

1 - חשבונית מס קבלה
2 -  חשבונית מס קבלה זיכוי
3 - קבלה מלכ"ר
4 - החזר כספים לקוחות (קבלה זיכוי מלכ"ר)

100 - הזמנה  - לא שולמה.

101 - אישור הזמנה - מאתר  ( מסמך פנימי לא להנח"ש) - הזמנה ששולמה
102 - זיכוי הזמנה - מאתר  ( מסמך פנימי לא להנח"ש) - הזמנה ששולמה

200 - תעודת משלוח (210 - תעודת החזר)
300 - חשבון עסקה
305 - חשבונית מס (330 - חשבונית מס זיכוי)
400 - קבלה לחשבונית מס (410 - החזר כספים לקוחות)

405 - קבלה על תרומה ( 406 - החזר תרומה ללקוח )


התשובה המתקבלת:

  1. התשובה המתקבלת בHTTP POST היא החשבונית עצמה ב HTML ללא קוד תשובה! במידה וישנה שגיאה מוחזרת תשובה ResponseCode=1&Description=OK. על מנת לדעת אם הבקשה הצליחה / נכשלה יש לבדוק את אורך התשובה שהתקבלה , קצר מ 200 סימן שישנה בעיה.
  2. ב Web Service  התשובה נמצאת בתוך הפרמטר HTMLInvoice

פרמטר תיאורערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCodeשם משתמש APIAPIUser
Descriptionססמה APIabcdeefg
HTMLInvoice  רק ב WebService.החשבונית במבנה HTML 

דוגמה לקישור https POST:

URL:

https://secure.cardcom.solutions/Interface/InvoiceGetHtml.aspx

PostData

UserName=APIUser&UserPassword=APIPassword&InvoiceNumber=1234&InvoiceType=1


הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ