סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : חיוב / זיכוי אסימון (דרוש מודול אסימונים) - [שלב 3 ]

מספר מאמר: AA-00253 צפיות: 16996 נוצר: 09/05/2012 10:45 עדכון אחרון: 14/03/2021 16:39 0 דירוג/ מצביע

פעולות : חיוב / זיכוי אסימון.

מערכת הסליקה תומכת בשתי סוגי ממשקים , Name To Value  ו  Web Service. טבלת הפרמטרים זהה לשתי סוגי הממשקים.

לחיוב אסימון - חייב להיות מסוף ללא חובה CVV בחברות האשראי , מסוף בתצורה הזו לא בודק תוקף העיקר שיהיה עתידי , לא בודק CVV , ובדיקת תעודת הזהות היא אופציונלית תלוי בהסכם מול חברת האשראי .

1. Web Service

כתובת ה Web Service היא : https://secure.cardcom.solutions/Interface/BillGoldService.asmx
הפונקציה שיש להשתמש לשם העברת לפרטי העסקה לחיוב בלבד היא : LowProfileChargeToken.

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.


2. Name To Value

כתובת Name To Value היא: https://secure.cardcom.solutions/interface/ChargeToken.aspx

הערות ל Name To Value :

  1. חובה לבצע את הפנייה בPOST.
  2. חובה לבצע urlencode לכל הערכים המועברים למערכת.
  3. יש להוסיף את הפרמטר codepage=65001, פרמטר זה אומר את סוג הקידוד המועבר למערכת.
  4. התשובה המתקבלת היא במבנה :Param=Value&Param2=Value2&Param3=Value3.
  5. הפרמטרים המועברים למערכת אישורית זהב אינם Case Sensitive  לדוגמה : הפרמטר terminalnumber זהה לפרמטר TerminalNumber.

ראה בהמשך  טבלאות  פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.

3. מאמרים קשורים להעברת נתונים נוספים :

  1. במידה ורוצים להפיק חשבונית מס / קבלה (מלכ"ר) לאחר יצירת אסימון וחיוב יש להעביר גם פרמטרים לחשבונית : טבלת פרמטרים : יצירת חשבונית מס / קבלה מלכ"ר
  2. ניתן להעביר גם מידע נוסף שישמר במערכת אישורית זהב : טבלת פרמטרים : שדות בהתאמה אישית


4. טבלת פרמטרים להעברה לחיוב אסימון:

לחיוב אסימון חייב להיות מסוף ללא חובה CVV - אישור שניתן מחברות האשראי.

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
terminalnumber מספר מסוף לחיוב.
(יש לבדוק אם יש לבית העסק מסוף נוסף לחיוב האסימון - מסוף ללא CVV)
1000
username שם משתמש TestUser
TokenToCharge.Token האסימון לחיוב AA-BB-CC
TokenToCharge.Salt    מלח האסימון כפי שהועבר בעת היצירה (לא בשימוש)
1234 
TokenToCharge.CardValidityMonth    תוקף כרטיס חודש MM 03 
TokenToCharge.CardValidityYear    תוקף כרטיס שנה YY. 19 
TokenToCharge.SumToBill      סכום לחיוב  4500.50
TokenToCharge.ApprovalNumber   1. במידה והמסוף חייב ב CVV לא ניתן לחייב אסימון עסקה ללא העברת פרמטר זה.
2. מספר אישור אשר התקבל בעת ביצוע J5 לכרטיס
יש להשתמש במספר אישור רק פעם אחת.
3.במידה והמסוף לא חייב ב CVV ניתן לא להעביר פרמטר זה (מתאים להוראות קבע).
4. לקוחות שסולקים עם UPAY אין להעביר פרמטר זה. במידה ומועבר הכסף יתקבל ב 15 לחודש הבא.

 0
TokenToCharge.IdentityNumber      ת.ז.  בעל הכרטיס 040617644 
 TokenToCharge.CoinID מטבע לחיוב1 - שקל
2 - דולר
אחרת :רשימת קודי מטבעות לחיוב
TokenToCharge.DocTypeToCreate
 סוג מסמך להפקה , במידה ולא מועבר זה הולך לבררית מחדל של המסוף
1- חשבונית מס קבלה
3 - קבלה מלכ"ר
101 - אישור הזמנה מאתר
400 - קבלה רגילה (לחשבונית)
TokenToCharge.SumInStars    סכום לחיוב בכוכבים
TokenToCharge.NumOfPayments   מספר תשלומים לחיוב האסימון - אם רוצים לפצל.
מומלץ להעביר 1 וכל חודש לחייב מחדש.
TokenToCharge.RefundInsteadOfCharge   האם לבצע זיכוי לאסימון במקום חיוב.

( זה לא משחרר מסגרת אשראי , זה ממש מזכה את מחזיק הכרטיס , שיחרור מסגרת מתבצע אוטומטי ע"י חברת האשראי או שימוש בפרמטר TokenToCharge.MTI בהמשך הטבלה ).
בזיכוי דרוש להעביר גם הפרמטר
TokenToCharge.UserPassword 
Fasle - חיוב אסימון
True - זיכוי אסימון
TokenToCharge.UserPassword   במידה ומבצעים זיכויים עם אסימון יש להעביר את סיסמת  API לזיכויים של אותו משתמש  aSD34SDF-1asd 
TokenToCharge.ExtendedParameters   לא בשימוש  לא בשימוש 
 TokenToCharge.CardOwnerName  שם בעל הכרטיס להצגה בדוחות  
 TokenToCharge.CardOwnerPhone טלפון בעל הכרטיס 
 TokenToCharge.CardOwnerEmail אימייל הלקוח (נכנס לפרטי עסקה ,
 לא ניכנס לחשבונית ! )
 
 TokenToCharge.SapakMutav  מספר לקוח בעבודה ברב מוטב.  1234
 TokenToCharge.TokenCompanyUserName  אפציונאלי - איזה חברה נמצא האסימון לחיוב.  
 TokenToCharge.TokenCompanyPassword  אפציונאלי - איזה חברה נמצא האסימון לחיוב.  
 TokenToCharge.FirstPaymentSumAgorot אפציונאלי - סכום תשלום ראשון בתשלומים  לב! הסכומים הם באגורות - ראה הערה בסוף הטבלה 
 TokenToCharge.ConstPaymentAgorot אפציונאלי  - סכום שאר התשלומים  לב! הסכומים הם באגורות - ראה הערה בסוף הטבלה 
TokenToCharge.MTI
 פרמטר לשיחרור מסגרת אשראי
(דרוש להעביר איתו את המספר אישור TokenToCharge.ApprovalNumber )
 420 (ערך קבוע)

TokenToCharge.JParameter

אסימון שקיים במערכת ורוצים שוב לבצע תפיסת מסגרת
ניתן להעביר פרמטר זה עם ערך 5 ( אופציונאלי )
תפיסת מסגרת - 5 
בדיקה לכרטיס - 2

TokenToCharge.UniqAsmachta

מזהה ייחודי של עסקה - רצוי ל בדיקת עסקאות כפולות
יש להעבר את המזהה היחודי של העסקה במערכת שלך , אם נקבל שוב את אותו מזהה המערכת תחזיר - עסקה כפולה. ולא תחייב את העסקה .
סוג - מחרוזת של עד 25 תווים.

כדי להימנע מתקלות T/O בחיובים, יש להימנע משליחת ריבוי בקשות עם פרמטר זה במקביל. (לעבוד טורי)
TokenToCharge.IsAutoRecurringPayment
חיוב הוראת קבע במסוף EMV בלבד יש להעביר את הפרמטר כ true (לא חובה) - העסקה תסומן כהוראת קבע ולא כחיוב רגיל. דרוש אישור מחברות האשראי להעברת פרמטר זה - במסוף הוראת קבע.
דרוש אם רוצים לקבל קובץ מוחלפים מחברות האשראי.עדכון קובץ מוחלפים מחברת האשראי
 true
TokenToCharge.AvsCity
עיר מחזיק הכרטיסAVS פעיל רק ק מסופי EMV  .( מסוף EMV – כול המסופים שנפתחו משנת 9.2017 והלאה, אחרת יש לבדוק מול התמיכה של קארדקום לביצוע הסבה.)
TokenToCharge.AvsAddress
כתובת מחזיק הכרטיסAVS פעיל רק ק מסופי EMV  .( מסוף EMV – כול המסופים שנפתחו משנת 9.2017 והלאה, אחרת יש לבדוק מול התמיכה של קארדקום לביצוע הסבה.)
TokenToCharge.AvsZip
מיקוד מחזיק הכרטיסAVS פעיל רק ק מסופי EMV  .( מסוף EMV – כול המסופים שנפתחו משנת 9.2017 והלאה, אחרת יש לבדוק מול התמיכה של קארדקום לביצוע הסבה.)

הערה לתשלום ראשון תשלום קבוע :

יש לבצע את הבדיקה הבאה   : סכום לחיוב =שווה ל= תשלום ראשון + תשלום קבוע * (מספר תשלומים -1 ).


5. טבלת פרמטרים התשובה המתקבלת :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCode קוד תשובה המקבל 0 - תקין , אחר שגוי 
 Description תיאור התשובה , במידה ומתקבל שונה מ-0 יש לבצע רישום והתראה למנהל המערכת תקין 
 

ApprovalNumber

 מספר אישור שהתקבל מחברות האשראי
 0014215
 InternalDealNumber קוד ייחודי של עסקה במערכת אישורית זהב - יש לשמור קוד זה לביצוע בירורים עתידנים גודל השדה הוא BIGINT (אורך של 64 ביטים)  1234567
 InvoiceResponse.ResponseCode  קוד תשובה של יצירת חשבוניות, ישנו מצב שהחיוב תקין אבל ישנה בעיה עם החשבונית. מערכת אישורית זהב נותנת עדיפות לחיוב.
 InvoiceResponse.Description  תיאור תשובה של יצירת חשבונית תקין 
 InvoiceResponse.InvoiceNumber  מספר חשבונית, יש לשמור גם את סוג החשבונית לשם זיהוי 332 
 InvoiceResponse.InvoiceType  סוג חשבוניות , יש לשמור את סוג החשבונית ביחד עם מספר החשבונית לזיהוי 1 - חשבונית מס קבלה
2 - חשבונית מס זיכוי
3 - קבלה מלכ"ר
4- החזר כסכים לקוחות ( קבלה מלכ"ר זיכוי) 
  קוד  לדוגמה PHP : קוד לדוגמה PHP: בקשה לחיוב אסימון + הפקת חשבונית.
הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ