סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : העברת בקשה ליצירת קוד פרופיל נמוך (Redirect or IFRAME) ליצירת אסימון + חיוב + חשבונית - ממשק ישן

מספר מאמר: AA-00250 צפיות: 10736 נוצר: 07/05/2012 12:09 עדכון אחרון: 17/09/2015 12:18 50 דירוג/ 1 מצביע

פעולות : העברת בקשה ליצירת קוד פרופיל נמוך (Redirect or IFRAME) ליצירת אסימון  - ממשק ישן

 

ממשק ישן השתמש בממשק :

ממשק אחיד דף פרופיל נמוך (API 10 Redirect or IFRAME)

בממשק זה ניתן לבצע מספר פעולות :

 1. יצירת אסימון בלבד.  ( TokenToCreate.IsCardApproval = True)
 2. חיוב ויצירת אסימון. ( TokenToCreate.IsCardApproval = False)
 3. חיוב , הפקת חשבונית ויצירת אסימון( TokenToCreate.IsCardApproval = False   וגם העברת פרטי החשבונית)


מערכת הסליקה תומכת בשתי סוגי ממשקים , Name To Value  ו  Web Service. טבלת הפרמטרים זהה לשתי סוגי הממשקים.

Web Service

כתובת ה Web Service היא : https://secure.cardcom.co.il/Interface/BillGoldService.asmx
הפונקציה שיש להשתמש לשם העברת לפרטי העסקה לחיוב בלבד היא : LowProfileCreateToken.

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.


Name To Value

כתובת Name To Value היא :https://secure.cardcom.co.il//Interface/CreateToken.aspx

הערות ל Name To Value:

 1. חובה לבצע את הבקשה בPOST.
 2. חובה לבצע urlencode לכל הערכים המועברים למערכת.
 3. יש להוסיף את הפרמטר codepage=65001, פרמטר זה אומר את סוג הקידוד המועבר למערכת.
 4. התשובה המתקבלת היא במבנה :ResponseCode=4&Description=NoPermission&LowProfileCode=0.
 5. הפרמטרים המתקבלים במערכת אינם Case Sensitive  לדוגמה : הפרמטר terminalnumber זהה לפרמטר TerminalNumber.

ראה בהמשך  טבלאות  פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.

הערות כלליות:

 1. את קוד הפרופיל הנמוך המתקבל יש לשמור בצירוף להזמנה / ללקוח.
 2. קוד תשובה שונה מ-0 אומר שגיאת מפתח תוכנה , יש לבצע התראה למנהל המערכת עם תיאור השגיאה.
 3. קוד הפרופיל הנמוך הוא מסוג GUID באורך קבוע של 36.
 4. תוקף קוד פרופיל הנמוך הוא 15 דקות מעת יצירתו , ניתן לשנות את התוקף דרך הגדרות פרופיל נמוך.
 5. כיצד ניתן לבצע הוראות קבע באמצעות אסימון (Token) ?
 6. כיצד לבצע חיוב חד-פעמי במועד מאוחר יותר בעזרת אסימונים (Token) ?


מאמרים קשורים להעברת נתונים נוספים :

 1. במידה ורוצים להפיק חשבונית מס / קבלה (מלכ"ר) לאחר יצירת אסימון וחיוב יש להעביר גם פרמטרים לחשבונית : טבלת פרמטרים : יצירת חשבונית מס / קבלה מלכ"ר
 2. ניתן להעביר גם מידע נוסף שישמר במערכת אישורית זהב : טבלת פרמטרים : שדות בהתאמה אישית


 לאחר קבלת קוד פרופיל נמוך ושמירתו בבסיס הנתונים יש להעביר את הלקוח את דף הפרופיל נמוך: טבלת פרמטרים : העברת הלקוח לדף הסליקה פרופיל נמוך (Redirect)


טבלת פרמטרים להעברה ליצירת קוד פרופיל נמוך לחיוב בלבד:

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
terminalnumber מספר מסוף 1000
username שם משתמש TestUser
TokenToCreate.Salt "מלח" להצפנה של האסימון.(לא בשימוש)
משתמש להעברת האבטחה בעת יצירת אסימונים
יש להעביר ערך זה גם בעת חיוב / זיכוי האסימון.  
1234 - בדרך-כלל מעברים את ה USERID של לקוח.
TokenToCreate.DeleteDate   עד מתי לשמור את האסימון.
על פי תקן PCI DSS אין כרטיס אשראי יותר ממה שצריך.
במידה ורוצים לשמור את הכרטיס עד תוקף הכרטיס יש להעביר תאריך עתידני של 10 שנים מהיום כך הכרטיס ישמר אוטומטי עד לתוקף הכרטיס.
 01/01/2025
TokenToCreate.IsCardApproval  האם לבצע יצירת אסימון בלבד ללא חיוב!
במידה ב True - סוג הבדיקה שתבוצע לכרטיס אם הוא תקין
מותנה בפרמטרTokenToCreate.JValidateType   
 true - יבצע רק יצירת אסימון ללא חיוב
false - יבצע חיוב ואז יצירת אסימון
TokenToCreate.JValidateType  סוג הבדיקה שתבוצע על הכרטיס בעת יציאת אסימון בלבד
J2- בדיקה רק של סיפרת ביקורת של הכרטיס.
J5- בדיקה ושריון של הסכום המועבר בחברות האשראי וקבלת 
קוד אישור חד פעמי. את קוד האישור יש להעביר בעת חיוב האסימון. שימוש בJ5 מותנה באישור חברות האשראי.
פרמטר האישור המתקבל בחזרה משרת החיוב הוא: TokenApprovalNumber
2 - בדיקה J2
5 - בדיקה J5
TokenToCreate.Language  השפה שבה יוצג דף הסליקה פרופיל נמוך he - עברית
en - אנגלית
ru - רוסית
ar - ערבית 
שפות נוספות
TokenToCreate.ProductName  שם המוצר שיוצג למשתמש , אורך מקסימלי של 50. במידה ומיצרים חשבונית אין צורך להעביר , פרטי החשבונית יוצגו במקום שדה זה  זוג נעליים
 TokenToCreate.APILevel  גרסה של API . גרסה אחרונה : 9  9
TokenToCreate.SumToBill  ביצירת אסימון הסכום רק מוצג ללקוח.
ביצירה וחיוב זה הסכום שהלקוח יחויב.
105.70 
TokenToCreate.CoinID מטבע לחיוב   1 : שקל
2 : דולר
אחרת מטבע קוד מטבע ISO לפי מאמר:
רשימת קודי מטבעות לחיוב  
TokenToCreate.HideCreditCardUserId  האם להסתיר את הקליטה של ת.ז. הלקוח - משתמש כאשר מחייבים לקוחות חו"ל   false
TokenToCreate.SuccessRedirectUrl הדף אילו יופנה המשתמש בסיום עסקה שהסתימה בהצלחה. 
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.  
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Success.html
TokenToCreate.ErrorRedirectUrl הדף אילו יופנה המשתמש בסיום עסקה שהסתימה בכישלון.
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.  
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Error.html   
TokenToCreate.IndicatorUrl  דף ניסתר לקבלת פרטי העסקה. המערכת קורא לדף זה לפני שהלקוח מועבר לדף הצלחה / כישלון.
לאחר קבלת פרטי העסקה יש לפנות את שרת אישורית זהב לבדיקת הנתונים , ראה מאמר : טבלת פרמטרים : קבלת תשובה משרת הסליקה אישורית זהב 

מומלץ אבל לא חובה , ניתן לפנות לבדיקה ישירות בדף ההצלחה.
http://www.stie.com/hide.aspx
TokenToCreate.CancelUrl במידה ומוצג לחצן "חזור" לאין יחזור הלקוח.
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.   
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Cart.aspx   
TokenToCreate.CancelType סוג פעולה של לחצן חזור    0 - לא להציג לחצן חזור
1 - מדמה לחצן חזור בדפדפן 
2 - חוזר אל דף חזור שהועבר     
TokenToCreate.HideCVV האם להסתיר את שדה CVV , משתמש למסופים הוראת קבע שבהם אין חובה של CVV.    false  
 TokenToCreate.CreditType  שם לב. פעיל רק בעת חיוב ויצירת אסימון

 1. חברות האשראי מגבילות את מספר התשלומים למינימום 3. במקרה זה אנו מסדרים את מספר התשלומים למינימום 3 באופן אוטומטי.
 2. חברות האשראי מגבילות את הסכום המינימלי לחיוב עסקאות קרדיט. יש לדאוג להעביר סכום מתאים. במקרה זה הלקוח יועבר לדף כישלון.
 3. ישנם כרטיסי אשראי שלא יכולים לשלם בקרדיט. במקרה זה הלקוח יועבר לדף כישלון.
 null  - חיוב רגיל
1 - חיוב רגיל
6 - קרדיט בתשלומים.
 TokenToCreate.ReturnValue  ערך להעביר למערכת הסליקה אשר יוחזר בדף הצלחה / INDICATOR. עד 50 תווים.  123
TokenToCreate.DefaultNumOfPayments   מספר התשלומים שיהיה בחורים מראש ללקוח. לדוגמה: 
אם ניתן לשלם ב 12 תשלומים ניתן להעביר את הערך 10 ואז מספר התשלומים שיהיו בחור הוא 10.
מספרים בלבד. 1-32
 10
TokenToCreate.HideCardOwnerName האם לא להציג את השדה שם בעל הכרטיס.
מחרוזת 
 מחרוזת:  true  להסתיר 
אחרת מציג.
שם לב! הקידומת שונה למשתנים הבאים.
 TokenChargeInfo.SumInStars  סכום לחיוב כרטיס בכוכבים  - פעיל רק בעת חיוב ויצירת אסימון! 0  
TokenChargeInfo.MaxNumOfPayments מספר התשלומים המקסימלי שהמשתמש יכול לבחור   - פעיל רק בעת חיוב ויצירת אסימון!  32
TokenChargeInfo.MinNumOfPayments מספר התשלומים המינימלי שהמשתמש יכול לבחור   - פעיל רק בעת חיוב ויצירת אסימון!  3

טבלת פרמטרים התשובה המתקבלת :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCode קוד תשובה המקבל 0 - תקין , אחר שגוי 
 Description תיאור התשובה , במידה ומתקבל שונה מ-0 יש לבצע רישום והתראה למנהל המערכת תקין 
 LowProfileCode קוד פרופיל נמוך - קוד המזהה הייחודי של העסקה  AA-BB-CC -  יש לשמור קוד זה על ההזמנה בבסיס הנתונים
מצורפת תמונה להמחשת התהליך : API 9

  דיאגרמה אסימוניםהערות
 • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ