סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

טבלת פרמטרים : יצירת מסמך (חשבונית / קבלה וכו)

מספר מאמר: AA-00244 צפיות: 24522 נוצר: 06/05/2012 11:02 עדכון אחרון: 28/01/2021 10:01 50 דירוג/ 1 מצביע

טבלת פרמטרים : יצירת מסמך (חשבונית / קבלה וכו)

מאמר זה מסביר את הפרמטרים שיש להעביר על מנת ליצור מסמך . 

הערות:

 1. יש להוסיף את הפרמטרים באותה פנייה קיימת של בקשה לחיוב.
 2. יש לדאוג שסה"כ שורות החשבונית שווה לסכום החיוב בבקשה לחיוב.
 3. סה"כ עלות של שורה בחשבונית היא: מחיר*כמות.
 4. שדות באדום בטבלה הם שדות חובה.
 5. ישנה דוגמה מתודית בסוף המאמר כיצד להעביר מספר שורות לחשבונית ב https post.
 6. ב-Web Service  המחלקות לשימוש הם: ראש חשבונית: InvExtHead. שורות חשבונית : InvExtHeadLines
 7. יש לבצע urlencode לכול הערכים המועברים.
 8. במידה ומשתמשים ב http post יש להוסיף פרמטר codepage=65001  האומר את קידוד UNICODE  של הנתונים בעברית.


טבלת פרמטרים כותרת מסמך :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
InvoiceHead.CustName שם לקוח / חברה למסמך (השם שעליה תצא החשבונית)
אלי כהן בע"מ
 InvoiceHead.SendByEmail האם לשלוח מסמך בדואר אלקטרוני.
במידה וכן יש לציין כתובת דואר.
 true
 InvoiceHead.Language  שפת המסמך he - עברית
en - אנגלית
 InvoiceHead.Email  כתובת דואר הלקוח , שלשם ישלח המסמך.  eli@gmail.com
InvoiceHead.CustAddresLine1 כתובת לקוח , שורה ראשונה Saharov 22
InvoiceHead.CustAddresLine2 כתובת לקוח, שורה שנייה P.O. 1234
InvoiceHead.CustCity עיר Reshin-Le-Zion
InvoiceHead.CustLinePH טלפון קווי 03-9619611
InvoiceHead.CustMobilePH טלפון נייד (במודול SMS ישלח SMS לנייד זה)
0549876543
InvoiceHead.CompID מספר ת.ז. או ח.פ חברה 040617640
InvoiceHead.Comments הערות למסמך - יודפסו במסמך למטה
דוגמא:אחריות של שנה מיום החשבונית ( 250 תווים )
InvoiceHead.CoinID מטבע מסמך -
תקף רק בהפקת מסמך ללא חיוב ,
במידה ומפיקים מסמך עם חיוב המטבע נקבע לפי מטבע חיוב אשראי
1-  שקל
2 - דולר 
אחרת לפי מאמר : רשימת קודי מטבעות לחיוב
InvoiceHead.ExtIsVatFree האם המסמך הוא ללא מע"מ - מתאים ללקוח חו"ל true = ללא מע"מ
 InvoiceHead.ManualInvoiceNumber   מספור ידני של המסמך. ניתן לשימוש רק ביצירת מסמך ללא חיוב. יש לבקש הרשאה מיוחדת לשימוש בפרמטר זה. ראה הערות בסוף המאמר.  
 InvoiceHead.IsAutoCreateUpdateAccount האם ליצור ללקוח כרטיס לקוח במערכת.
מצב זה חובה להעביר את פרמטר: InvoiceHead.CompID - ת.ז. / ח.פ. של הלקוח.
אם הלקוח כבר קיים לא יפתח כרטיס חדש.

במידה ולא מועבר יתבצע איתור לפי  מפתח זר ולאחר מכן לפי מזהה יחודי אתר ואז לפי  EMAIL לקוח. (הפרמטר הראשון שנמצע בשרת מולצב ולא ממשיך לחפש עוד )
false - כל הלקוחות ירשמו על "לקוחות שונים".

true - יפתח כרטיס לקוח לכל עיסקה , ומידה וקים יבוצע שיוך ללקוח לפי ההסבר.
 InvoiceHead.AccountForeignKey מספר מפתח זר של הלקוח - פעיל רק אם יוצר ללקוח כרטיס לקוח.
(מספר הנח"ש)
 (String)
 InvoiceHead.Date תאריך המסמך - ניתן להעביר תאריך מסמך במבנה   dd/MM/yyyy - לא חובה .
(לא פעיל בדף פרופיל נמוך)
dd/MM/yyyy
 InvoiceHead.DepartmentId קוד מחלקה להצגה בדוחות והעברה להנח"ש. 123  (int)
 InvoiceHead.SiteUniqueId מזהה יחודי לאתר - פרמטר אינפורמטיבי.
(מזהה נוסף)
 (String)
 InvoiceHead.AccountIDמספר הלקוח במערכת אישורית זהב לשיוך המסמך
(לא פעיל בעסקה מושהת )
 (int) 123
 InvoiceHead.ValueDate תאריך ערך למסמך , (לא פעיל בדף פרופיל נמוך) dd/MM/yyyy
 InvoiceHead.ExternalId מזהה מערכת חיצוני ברמת מסמך בלבד
(לא נשמר ברמת כרטיס לקוח)
  (String)
 InvoiceHead.IsLoadInfoFromAccountIDבהפקת מסמך ידני בלבד, האם למשוך את פרטי הלקוח
 true

טבלת פרמטרים שורות המסמך :

 
פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
InvoiceLines.Description תיאור המוצר  Intel Computer
InvoiceLines.Price מחיר יחידה של פריט לחיוב. 1559
InvoiceLines.Quantity
כמות הפריטים 1InvoiceLines.ProductID קוד פריט - מומלץ להעביר לשם דוחות ZZASA AASSA - 12
 InvoiceLines.IsVatFree
 • מאפשר ערבוב של פריטים עם מע"מ וללא מע"מ בחשבונית אחת.האם המחיר שורה פטור  מע"מ. ברוב המקרים "לא".
 • במידה וכול החשבונית היא ללא מע"מ יש להשתמש בפרמטר InvoiceHead.ExtIsVatFree של כותרת החשבונית.

 false 
true

הערות :

1. פרמטר ManualInvoiceNumber במבנה ראש המסמך : במקרים נדירים ניתן להעביר את מספר החשבוניות שהמערכת תיצור במקום להשתמש במונה הפנימי של המערכת. שם לב! במידה וישנה התנגשות במונים החשבונית לא תיוצר , יש לבקש הרשאה מיוחדת לשימוש בפרמטר זה.

2.במקרים של מספרים עשרוניים - יש לעשות חישוב ולקצץ בהתאם ל 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית


דוגמה מתודית ליצירת חשבונית HTTPS POST במספר שורות

שם לב שעל מנת ליצור מספר שורות יש למספר את הקידות של שורות לחשבונית , InvoiceLines1.Description אומר שורה ראשונה , InvoiceLines2.Description אומר שורה שנייה.

פרמטרים לראש המסמך :

InvoiceHead.CustName=Yaniv&InvoiceHead.Languge=he&InvoiceHead.CoinID=1&InvoiceHead.Email=test@gmail.com

פרמטרים לשורה שנייה במסמך:

InvoiceLines1.Description=Item1&InvoiceLines1.Price=200.50&InvoiceLines1.Quantity=2

פרמטרים לשורה שנייה במסמך:

InvoiceLines2.Description=Item2&InvoiceLines2.Price=200.50&InvoiceLines2.Quantity=2

פרמטרים לשורה שלישית במסמך:

InvoiceLines3.Description=Item3&InvoiceLines3.Price=100&InvoiceLines3.Quantity=3


* ניתן לתת שורת הנחה במינוס , אך יש לדאוג שסה"כ סכום החשבונית יהיה תואם בדיוק לסכום העסקה הערות
 • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ