סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

פעולות : העברת בקשה ליצירת קוד פרופיל נמוך (Redirect or IFRAME) לחיוב בלבד - ממשק ישן

מספר מאמר: AA-00243 צפיות: 11318 נוצר: 06/05/2012 10:09 עדכון אחרון: 17/09/2015 12:18 100 דירוג/ 1 מצביע

פעולות  : העברת בקשה ליצירת קוד פרופיל נמוך (Redirect or IFRAME) לחיוב בלבד -ממשק ישן

 

ממשק ישן

ממשק אחיד דף פרופיל נמוך (API 10 Redirect or IFRAME)


מערכת הסליקה תומכת בשתי סוגי ממשקים , Name to Value  ו  Web Service. טבלת הפרמטרים זהה לשתי סוגי הממשקים.

ממשק Web Service

כתובת ה Web Service היא : https://secure.cardcom.co.il/Interface/BillGoldService.asmx
הפונקציה שיש להשתמש לשם העברת לפרטי העסקה לחיוב בלבד היא : LowProfileSimpleCharge.

ראה בהמשך טבלאות פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.


ממשק Name to Value

כתובת Name to Value היא : https://secure.cardcom.co.il/Interface/PerformSimpleCharge.aspx

הערות ל Name to Value:

 1. חובה לבצע פנייה רק ב POST.
 2. חובה לבצע urlencode לכל הערכים המועברים למערכת.
 3. יש להוסיף את הפרמטר codepage=65001  , פרמטר זה אומר את סוג הקידוד המועבר למערכת.
 4. התשובה המתקבלת היא במבנה : ResponseCode=4&Description=NoPemition&LowProfileCode=601.

ראה בהמשך  טבלאות  פרמטרים לעברה וקבלת תשובה.

הערות כלליות:

 1. את קוד הפרופיל הנמוך המתקבל יש לשמור בצירוף להזמנה.
 2. קוד תשובה שונה מ-0 אומר שגיאת מפתח תוכנה , יש לבצע התראה למנהל המערכת עם תיאור השגיאה.
 3. קוד הפרופיל הנמוך הוא מסוג GUID באורך קבוע של 36.
 4. תוקף קוד פרופיל הנמוך הוא 15 דקות מעת יצירתו , ניתן לשנות את התוקף דרך הגדרות פרופיל נמוך.


מאמרים קשורים להעברת נתונים נוספים :

 1. במידה ורוצים להפיק חשבונית מס / קבלה (מלכ"ר) לאחר החיוב יש להעביר גם פרמטרים לחשבונית  : טבלת פרמטרים : יצירת חשבונית מס / קבלה מלכ"ר
 2. ניתן להעביר גם מידע נוסף שישמר במערכת אישורית זהב : טבלת פרמטרים : שדות בהתאמה אישית


 לאחר קבלת קוד פרופיל נמוך ושמירתו בבסיס הנתונים יש להעביר את הלקוח את דף הפרופיל נמוך:

 טבלת פרמטרים : העברת הלקוח לדף הסליקה פרופיל נמוך (Redirect)


טבלת פרמטרים להעברה ליצירת קוד פרופיל נמוך לחיוב בלבד:(API 9)

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
terminalnumber  המסוף שמבצע את הפעולה 1000
username שם המשתמש לממשקים. MyTestUser 
ChargeInfo.SumToBill הסכום לחיוב  100.56
ChargeInfo.CoinID מטבע לחיוב 1 : שקל
2  : דולר
אחרת מטבע קוד מטבע ISO לפי מאמר:
רשימת קודי מטבעות לחיוב
ChargeInfo.Language שפה להצגת דף הסליקה he - עברית
en - אנגלית
ru - רוסית
ar - ערבית
שפות נוספות
ChargeInfo.ProductName שם המוצר שיוצג למשתמש , אורך מקסימלי של 250. במידה ומיצרים חשבונית אין צורך להעביר , פרטי החשבונית יוצגו במקום שדה זה זוג נעליים
 ChargeInfo.APILevel  גרסה של API . גרסה אחרונה : 9  9
ChargeInfo.MaxNumOfPayments מספר התשלומים המקסימלי שהמשתמש יכול לבחור 32
ChargeInfo.MinNumOfPayments מספר התשלומים המינימלי שהמשתמש יכול לבחור 3
ChargeInfo.HideCreditCardUserId האם להסתיר את הקליטה של ת.ז. הלקוח - משתמש כאשר מחייבים לקוחות חו"ל false
ChargeInfo.SuccessRedirectUrl הדף אילו יופנה המשתמש בסיום עסקה שהסתימה בהצלחה. 
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Success.html
ChargeInfo.ErrorRedirectUrl הדף אילו יופנה המשתמש בסיום עסקה שהסתימה בכישלון.
ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Error.html
ChargeInfo.IndicatorUrl דף ניסתר לקבלת פרטי העסקה. המערכת קורא לדף זה לפני שהלקוח מועבר לדף הצלחה / כישלון.
לאחר קבלת פרטי העסקה יש לפנות את שרת אישורית זהב לבדיקת הנתונים , ראה מאמר : טבלת פרמטרים : קבלת תשובה משרת הסליקה אישורית זהב 

מומלץ אבל לא חובה , ניתן לפנות לבדיקה ישירות בדף ההצלחה.
http://www.stie.com/hide.aspx
ChargeInfo.CancelUrl במידה ומוצג לחצן "חזור" לאין יחזור הלקוח.
* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהקישור יהיה בקידומת https ולא http  *
http://www.site.com/Cart.aspx
ChargeInfo.CancelType סוג פעולה של לחצן חזור  0 - לא להציג לחצן חזור
1 - מדמה לחצן חזור בדפדפן
2 - חוזר אל דף חזור שהועבר  
ChargeInfo.SumInStars סכום לחיוב כרטיס בכוכבים 0
ChargeInfo.HideCVV האם להסתיר את שדה CVV , משתמש למסופים הוראת קבע שבהם אין חובה של CVV. false
ChargeInfo.CreditType שם לב!

 1. חברות האשראי מגבילות את מספר התשלומים למינימום 3. במקרה זה אנו מסדרים את מספר התשלומים למינימום 3 באופן אוטומטי.
 2. חברות האשראי מגבילות את הסכום המינימלי לחיוב עסקאות קרדיט. יש לדאוג להעביר סכום מתאים. במקרה זה הלקוח יועבר לדף כישלון.
 3. ישנם כרטיסי אשראי שלא יכולים לשלם בקרדיט. במקרה זה הלקוח יועבר לדף כישלון.

1 - חיוב רגיל
6 - קרדיט בתשלומים.

במידה ולא מעברים את הפרמטר אז מבוצע חיוב רגיל או תשלומים רגילים.
ChargeInfo.ReturnValue  ערך להעביר למערכת הסליקה אשר יוחזר בדף הצלחה / INDICATOR.
עד 50 תווים.
1234 
ChargeInfo.DefaultNumOfPayments   מספר התשלומים שיהיה בחורים מראש ללקוח. לדוגמה: 
אם ניתן לשלם ב 12 תשלומים ניתן להעביר את הערך 10 ואז מספר התשלומים שיהיו בחור הוא 10.
מספרים בלבד. 1-32
 10
ChargeInfo.HideCardOwnerName האם לא להציג את השדה שם בעל הכרטיס.
מחרוזת 
 מחרוזת:  true  להסתיר 
אחרת מציג.
 ChargeInfo.SapakMutav  מספר לקוח בעבודה ברב מוטב  1234


 


טבלת פרמטרים התשובה המתקבלת :

פרמטר תיאור ערכים אפשריים לדוגמה
ResponseCode קוד תשובה המקבל 0 - תקין , אחר שגוי 
 Description תיאור התשובה , במידה ומתקבל שונה מ-0 יש לבצע רישום והתראה למנהל המערכת תקין 
 LowProfileCode קוד פרופיל נמוך - קוד המזהה הייחודי של העסקה   יש לשמור קוד זה על ההזמנה בבסיס הנתונים
 
הערות
 • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ